Stel vraag

Familie, Scheiden, Alimentatie

Particulier


Hoofdelijke aansprakelijkheid lening?

In 2006 hebben mijn ex-partner en ik een doorlopend krediet afgesloten van € 50.000,00, beiden zijn wij hoofdelijk aansprakelijk.
Sinds 2011 zijn wij uit elkaar. Wij waren niet getrouwd en hadden geen samenlevingscontract o.i.d.
Wel een koop appartement, waar ik toen nog in ben blijven wonen en alle lasten hiervoor heb betaald.
Op het moment dat wij uit elkaar gingen, stond het appartement "onder water".
Wij hadden een gezamenlijke rekening waar alle lasten werden afgeschreven, daar stortte ik het bedrag voor alle lasten naar toe.
Mijn ex zou dan uiteindelijk alleen de € 250, voor de aflossing voor de lening overmaken.
Daar heb ik bijna iedere maand meerdere keren naar moeten vragen.
In 2018 is het appartement verkocht en de winst verdeeld.

De gezamenlijke rekening bleef bestaan, voor de aflossing van de lening.
De aflossing bedraagt € 500,00 per maand en we zouden ieder € 250,00 per maand overmaken naar de rekening.
In 2020 stopten de betalingen van mijn ex, het was voor hem niet mogelijk te betalen volgens zijn zeggen.
De rekening kwam rood te staan en de bank berichtte deze roodstand in te lossen.

Ondanks vele pogingen om aan te geven dat hij (ex) zijn verplichtingen moest nakomen en zijn deel moest inlossen, heeft hij dat niet gedaan.
Daarbij heb ik aangegeven de gezamenlijke rekening op te heffen, als de roodstand bij mij werd afgeschreven.
Ook daar is geen actie op ondernomen. Helaas werd er dan ook een bedrag van ongeveer € 1.700,00 van mijn spaarrekening afgeschreven.

De gezamenlijke rekening heb ik opgezegd en de aflossing van de lening van mijn rekening laten afschrijven.
Vanaf dat moment zou hij de € 250,00 naar mijn rekening kunnen overmaken of direct naar de Interbank.
Voor mij was een gezamenlijke rekening met mijn ex totaal niet wenselijk meer.
Hij was het er niet mee eens en was niet van plan iets van een aflossing naar mijn rekening over te maken.
Maar ook is er verder niets meer ondernomen, om iets van een oplossing te bieden.

Inmiddels meer dan 2 jaar verder heb ik € 9.750,00 voor hem afgelost, ik betaal namelijk iedere maand nog steeds € 500,00.
Iedere maand ontvangt hij een mail met de achterstand en er komt nooit een reactie.
De looptijd van de lening is nog 31 maanden, de rente is inmiddels weer gestegen.

Deze last is zwaar en zeer onrechtvaardig.
De maandlast zou ik naar beneden kunnen brengen, maar dat kost mij weer een aantal jaar extra aflossen.
En voor wat ik heb begrepen, heb ik aanspraak op regresrecht pas na het aflossen van de lening, maar zo lang wil ik niet wachten.
Ik wil dat de lening gesplitst wordt en mijn teveel betaalde geld wil ik terug.
Geld voor dure advocaatkosten heb ik niet.

Ik heb geprobeerd alles zo goed mogelijk samen te vatten, hopelijk is dit duidelijk genoeg.
Valt het inschakelen van een incassobureau onder de mogelijkheden?
Wat is uw advies in deze?

Het is een vervelende situatie waar u zich in bevindt en het is begrijpelijk dat u wilt dat er rechtvaardigheid plaatsvindt. Op basis van wat u hebt gedeeld, is het belangrijk om te begrijpen dat als u en uw ex-partner gezamenlijk een lening hebben afgesloten, u beiden hoofdelijk aansprakelijk bent. Dit betekent dat de kredietverstrekker de volledige schuld bij een van beide schuldenaren kan opeisen, ongeacht wie er daadwerkelijk zou moeten betalen.

In het geval dat een van beide partners niet aan zijn of haar verplichtingen voldoet (zoals in uw situatie lijkt te zijn gebeurd), kan de andere partner het volledige bedrag nog steeds verschuldigd zijn aan de kredietverstrekker. Echter, de betalende partner kan in zulke situaties regresrecht hebben op de andere partner. Dit betekent dat u het bedrag dat u namens uw ex-partner hebt betaald, van hem kunt terugvorderen.

Ik zou u adviseren om juridisch advies in te winnen over uw situatie. Er zijn verschillende mogelijkheden om dit te doen zonder dat dit meteen hoge kosten met zich meebrengt. Zo kunt u in eerste instantie terecht bij het Juridisch Loket, waar men u gratis of tegen een kleine vergoeding kan adviseren. Ook zijn er vaak sociale advocatuurkantoren die werken op basis van een 'no cure, no pay'-principe.

Het inschakelen van een incassobureau om de door uw ex-partner verschuldigde bedragen in te vorderen, kan een optie zijn. Het is echter van cruciaal belang dat u uw situatie zorgvuldig laat beoordelen door een jurist of advocaat voordat u deze stap neemt. Dit zal u helpen om een completer beeld te krijgen van de mogelijke gevolgen en risico's.

Let op: deze reactie is geen juridisch advies. Het is altijd aan te raden om specifiek juridisch advies in te winnen bij een advocaat of juridische professional gezien het complexe karakter van deze materie. Ik hoop dat deze informatie u een startpunt geeft voor de volgende stappen."
----------------
Stichting Rechtswinkel.nl is een landelijk werkende organisatie met studenten en vrijwilligers. Bovenstaand bericht is gemaakt op basis van beperkte informatie en is mogelijk onvolledig of zelfs onjuist voor de situatie waarin u zit. Raadpleeg voor uw verdere stappen altijd een jurist of advocaat. Lees disclaimer:https://rechtswinkel.nl/disclaimer

Graag nodig ik u uit om bovenstaand antwoord te beoordelen, zodat wij kunnen leren van uw reactie.

Beoordeel dit antwoord:

Reactie van de vraagsteller

Op welke manier kan ik rechtstreeks reageren(niet openbaar)
En ik zou graag mijn geplaatste vraag nog iets aan willen passen, om het minder herkenbaar te maken.Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag