Stel vraag

Zakelijk, Arbeid, Schade

Particulier


Hoi! Ik heb een tijdje best lastig gehad met mezelf in die tijd was ik ziek thuis, en moest ik na de Arbo arts. Die adviseerde me om te gaan reintegreren wanneer ik daar klaar voor was. Dat begon met een paar uur per week en steeds meer.. Nu werk ik er twintig, en mijn contract is van 32 uur. Al de tijd dat ik ziek thuis was, kreeg ik mijn contract uren uitbetaald, en ook de eerste twee maanden dat ik weer opbouwend terug kwam werkenm, werd mijn salaris aangevuld met ziekteuren tot aan mijn contract uren.. Nu krijg ik alleen nog maar de uren dat ik werk(18 dus in totaal, door de pauzes), dus bijna nog maar de helft van mijn salaris?

Kan dat zomaar veranderen? Ik ben trouwens in totaal NU 7 maanden ziek, waarvan 4 weer aan het opbouwen met werk.

Uw werkgever dient u op grond van art. 7:629 BW gedurende de 1e 2 jaren van uw ziekte uw salaris door te betalen voor ten minste 70 procent van het laatstverdiende salaris en niet minder dan het wettelijke minimumloon. Uiteraard moet dan wel vast staan dat u als gevolg van ziekte niet in staat bent tot het verrichten van uw volledige arbeid. Ook moet er geen aanleiding zijn geweest tot staking of opschorting van de salarisbetaling, bijvoorbeeld omdat u in gebreke bent met uw re-integratieverplichtingen.

Ik adviseer u bij uw werkgever na te vragen of uw werkgever zich bewust is van dit verzuim en wat de reden van dit betalingsverzuim is. Misschien maakt de salarisadministratie een fout. Als het antwoord onbevredigend is, adviseer ik u juridisch advies in te winnen om te bespreken wat de eventuele mogelijkheden van een loonvordering zijn.

Beoordeel dit antwoord:

Reactie van de vraagsteller

Dank je wel voor je reactie! Alleen wat zijn mijn re-integratieplichten?
Heb geen contract verlenging gekregen, en zit dus nu ook thuis.
Dus even langs de rechtswinkel gaan, of toch nog even terug bellen na mn baas, ookal ben ik er niet meer werkzaam?


Ik vrees dat bellen met uw baas weinig zin zal hebben, maar proberen kunt u altijd. Indien uw baas uw (resterende) salaris niet wil betalen adviseer ik u inderdaad een rechtswinkel of een arbeidsrechtadvocaat bij u in de buurt te raadplegen.

U schrijft dat uw contract niet meer is verlengd. Naar ik aanneem bent u nog steeds ziek? In dat geval zult u waarschijnlijk aanspraak kunnen maken op een ZW-uitkering via UWV. Bij het bepalen van de hoogte van uw uitkering zal UWV uitgaan van het laatste salaris dat u verdiende. Ook om die reden kan het zinvol zijn door een jurist te laten beoordelen of u nog aanspraak kunt maken op aanvullend salaris.

Beoordeel dit antwoord:

Reactie van de vraagsteller

Dankje wel! Ik ga langs een rechtswinkel en langs het UWV, dank u!Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag