Stel vraag

Zakelijk, Arbeid, Schade

Particulier


Hoe zeg ik een overeenkomst van opdracht op?

Ik ben 2021 gestart bij NAAM BEDRIJF als zzp arts. Ik heb voor 2 jaar ondertekend, zit er al met groot ontevredenheid sinds 1 jaar en wil weg. Ik voel me vast aan het OVO die ik helaas heb ondertekend. Ik wilde graag weten of dit onderdeel Ć¼berhaupt rechtsgeldig is: Het onderstaande staat erin:
6.3 Indien Opdrachtnemen deze overeenkomst tussentijds opzegt om welke reden dan ook, is hij aan Opdrachtgever een schadevergoeding verschuldigd gelijk aan de gemiddelde Vergoeding (zie hierna) berekend over de drie voorafgaande maanden en over de termijn dat de overeenkomst gedurfd zou hebben indien deze van rechtswege zou zijn geƫindigd.
Ik hoor het graag en ontvang graag wat advies, zou het liefst dit OVO willen ontbinden. Ik ben in Zweden geboren en opgegroeid waardoor de juridische termen en vocabulaire voor mij ook te moeilijk is.

In beginsel zou alleen wegens gewichtige redenen kunnen worden opgezegd, tenzij uit de overeenkomst (die ik uiteraard niet volledig ken) een ruimere opzegbevoegdheid voortvloeit. Of en in welke mate u dan zou kunnen worden aangesproken tot betaling van schadevergoeding is m.i. ook afhankelijk van diverse omstandigheden. Aan de door u genoemde contractuele clausule zal niet zomaar voorbij kunnen worden gegaan, maar mogelijk dat in uw geval, al dan niet met een beroep op de redelijkheid en billijkheid, zou kunnen worden gesteld dat daar in dit geval op een voor u gunstige wijze invulling aan zou moeten worden gegeven. Als u wilt overleggen over uw casus, mag u gerust vrijblijvend bellen (06-30575754).

Beoordeel dit antwoord:


Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag