Stel vraag

Zakelijk, Arbeid, Schade

Particulier


Hoe zeg ik een ongetekend werkcontract op?

Ik werk op dit moment als onderwijsassistent. Ik heb een tijdelijk contract die eind november verloopt. Mij is mondeling toegezegd dat ik per december een vast contract zou krijgen. Dit heb ik echter nog niet schriftelijk ontvangen en ook niet ondertekend. Nu heb ik een nieuwe baan gevonden en wil ik graag per 1 januari opzeggen. Mijn werkgever zei dat mensen in het onderwijs al vaak aan het werk gaan voordat ze een contract hebben getekend en dat er eigenlijk een opzegtermijn van 2 maanden geldt. Is dit daadwerkelijk zo, aangezien ik nog niks heb ondertekend?

Welke opzegtermijn geldt kan afhankelijk zijn van hetgeen daarover in uw arbeidsovereenkomst (of een eventueel toepasselijke CAO) is opgenomen. Ook de lengte van het dienstverband kan daarop van invloed zijn. Indien bij de opzegging bijvoorbeeld niet de juiste opzegtermijn in acht wordt genomen, kan dat de opzeggende werknemer schadeplichtig maken ten opzichte van de werkgever. Indien uw arbeidsovereenkomst eind november afloopt en de werkgever heeft niet minimaal een maand vantevoren schriftelijk aangezegd of wel of niet wordt verlengd, zal de werkgever in principe schadeplichtig worden ten opzichte van de werknemer. De zogenaamde aanzegvergoeding. Deze moet wel binnen 2 maanden na de afloopdatum van de arbeidsovereenkomst via de rechter zijn gevorderd, anders vervalt dat recht.

Beoordeel dit antwoord:


Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag