Stel vraag

Wonen, Buren

Particulier


Hoe te handelen bij wederrechtelijk betreden (voor)tuin?

Hoezo mag ik ,een persoon die wederrechtelijk in mijn voortuin blijft staan na zelfs meerdere vorderingen zich te verwijderen niet bedreigen met een
wandelstok om hem met desnoods met "gepast geweld" te overtuigen dat hij moet wegwezen.? PM stok fungeert dus bij bedoeld gebruik als wapen
en wordt gebruikt niet in de woning maar in de (voor)tuin. Blijft de persoon na 3x vorderen toch staan en bel ik de politie, dan komt de politie niet .
In mijn geval was dit de situatie. De (grote ! man,( ik een klein ventje van 80j) ontfutselde de wandelstok en porde mij daar 3x mee in de maagstreek,
zodat ik ontplofte en hem fysiek probeerde weg te duwen en ik dolf lichtgewond het onderspit. De politie werd alsnog ontboden en kwam, hoorde beide
partijen waarbij de man zou gezegd hebben dat ik de eerste klap zou hebben gegeven. De politie zei dat de stok buiten als wapen werd betiteld en
ik dus strafbaar zou zijn, zeker als ik daadwerkelijk met de stok zou hebben geslagen (is niet gebeurd ergo alleen gedreigd!)
Gaarne Uw reactie
Met vriendelijke groet,

Heel eenvoudig: u bent niet bevoegd om geweld te gebruiken anders dan om uzelf, anderen of eigendommen van uzelf of van anderen te verdedigen tegen ogenblikkelijke wederrechtelijke aanranding. Dus verdedigen tegen dood, letsel of schade. Dat wordt noodweer genoemd.

Beoordeel dit antwoord:

Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag