Stel vraag

Zakelijk, Arbeid, Schade

Particulier


Hoe moet ik in de VvE omgaan met een bestuur dat zonder ALV besluit contracten opzegt en/of afsluit?

Als eigenaar in een VvE (opgericht in 2017) word ik geconfronteerd met een bestuur dat zelfstandig zonder toestemming van of informatie aan de ALV contracten met externen opzegt en aangaat. In een geval is een contract opgezegd en is alleen de in een mail de mededeling gedaan: "we hebben een bedrijf bereid gevonden ... uit te voeren" zonder naam of kosten te melden. Is het een bestuur toestaan zelfstandig daarin te handelen en waar kan ik het definitieve antwoord over die bevoegdheid vinden. Wij hebben een akte van splitsing gebaseerd op het model van 2006. Ook uit de begroting of rekening valt geen informatie te halen. (te globaal)

Voor een werkbare situatie, zodat het bestuur van een VvE niet voor iedere beslissing de gehele ALV behoeft te raadplegen, is het bestuur veelal gemachtigd tot een bepaald bedrag zelfstandig te kunnen besluiten. Uiteraard dient daar bij de eerstvolgende ALV wel verantwoording over afgelegd te worden. De bevoegdheden van het bestuur kunnen zijn vastgelegd in de splitsingsakte, het huishoudelijk reglement of afzonderlijke ALV besluiten.

Beoordeel dit antwoord:


Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag