Stel vraag

Familie, Scheiden, Alimentatie

Particulier


Hoe krijgt een onterft kind inzicht in de relevante stukken om zijn legitieme portie te bepalen?

Gezin met twee kinderen, waarvan de vader is overleden. Een van de kinderen is onterft en wenst (terecht) inzicht in alle stukken benodigd om de legitieme portie uit de nalatenschap van vader te berekenen. Voor de executeur-testamentair (de moeder) is het geen enkel probleem dit inzicht te verschaffen, maar zij heeft er grote moeite mee dat de advocaat van het onterft kind eist dat zij alle relevante stukken kopieert en aan hem toestuurt. Hij dreigt met deurwaarders en een gang naar de rechtbank. Zij wil de nodige info thuis aan hem verschaffen, zonder enige terughoudendheid. Zij is van goede wil en wil het onterfde kind niets te kort doen.

Hoe is dit geregeld en is de eis van de advocaat terecht?


Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag