Stel vraag

Familie, Scheiden, Alimentatie

Particulier


Hoe kan ik verhuizing van demente schoonmoeder voorkomen?

Mijn schoonmoeder en -vader zijn beiden dement en woonden samen in een verpleeghuis op "echtparenkamer" Alleen is die kamer aanmerkelijk kleiner dan de andere "echtparenkamers" in het verpleeghuis (~20m2 vs ruim 35m2) en ons is bij opname verteld dat het hier eigenlijk om een ruime 1-persoonskamer ging in plaats van een echte 2-persoonskamer en dat bij overlijden van 1 van mijn schoonouders de ander daar gewoon kon blijven wonen. Vanwege tijdsdruk zijn wij daar toen akkoord mee gegaan (dit was begin 2019). Inmiddels is mijn schoonvader overleden (aug. 2021) en nu wil het verpleeghuis mijn schoonmoeder intern verhuizen naar een andere kamer met het argument dat een "echtparenkamer" door een echtpaar bezet dient te zijn. Elke verandering is voor mijn schoonmoeder erg stressvol en daarmee erg slecht voor haar mentale gezondheid, die toch al erg achteruit gegaan is sinds het overlijden van haar man.
Van de destijds gedane mondelinge toezegging over de kamer kan niemand bij het verpleeghuis zich iets meer herinneren, maar ik wil heel graag voorkomen dat mijn schoonmoeder moet verhuizen. Voor zover ik kan is de kamer waar zij nu inzit ook niet geschikt voor 2-personen, want deze is veel te klein. Volgens normeringen die ik kan nagaan moet er tenminste 15,5m2 per persoon eigen woonoppervlak zijn binnen een verpleeghuis.
Kan ik verhuizing nog tegenhouden?


Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag