Stel vraag

Consument, Verzekering, Schade

Particulier


Hoe ga ik gesprek aan met schilder die afspraken niet nakomt?

Schilder heeft offerte gemaakt voor het schilderen van het houtwerk aan 4 woningen. Hij zou in maart beginnen, maar door omstandigheden van de schilder is hij in mei gestart. Nu blijkt dat hij regelmatig niet komt en telkens andere omstandigheden/excuses heeft. Ondertussen maakt hij steeds nieuwe offertes op voor de zaken die hij is 'tegengekomen'. In het begin hebben wij en de buren deze offertes serieus genomen, maar na verloop van tijd nam het vertrouwen in de schilder af. Steeds weer andere excuses waarom hij niet komt en steeds weer nieuwe zaken waar hij een offerte voor wil opmaken. Er is amper werk verricht en het werk dat hij heeft verricht is niet correct uitgevoerd. De schilder blijft met beloftes komen en beweert steeds afhankelijk te zijn van de omstandigheden (te warm weer, te nat weer, priv├ęsituatie, tandartsafspraak, hij moet een nieuwe planning maken, et cetera). We hebben sterk het vermoeden dat hij liegt en hij ons oplicht. Graag willen we een einde maken aan dit gebeuren en op een correcte manier de schilder in gebreke stellen en de offertes ontbinden. Wat is de juiste manier om dit aan te pakken? Kunnen we hem in gebreke stellen omdat hij er te lang over doet en er inmiddels geen vertrouwen is? Hij zal natuurlijk gaan zeggen dat het niet aan hem ligt, maar de omstandigheden (alles wat hij 'tegenkomt' tijdens het schilderen en de eerder genoemde omstandigheden). Zal dat het lastiger maken om hem in gebreke te stellen? Kunnen we na de in gebrekestelling het contract ontbinden als hij zich wederom niet aan de afspraken houdt?

De afspraken die u (via de offertes) met de schilder hebt gemaakt, dient hij correct na te komen. Als er geen termijn voor de nakoming is afgesproken, zal dat binnen een redelijke termijn moeten gebeuren. Gebeurt dat niet, dan dient de schilder te worden gesommeerd om dat alsnog te doen (binnen een redelijke termijn) waarbij kan worden aangezegd dat indien nakoming uitblijft, hij aansprakelijk wordt gesteld voor de schade en dat u voorts alle rechten (en weren) voorbehoudt. Als de schilder dan nog niet (op tijd) nakomt, hebt u verschillende mogelijkheden, waaronder ontbinding van de overeenkomst.

Beoordeel dit antwoord:


Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag