Stel vraag

Zakelijk, Arbeid, Schade

Particulier


Hoe doe ik afstand van pensioen wergever?

Mijn werkgever bied mij een pensioen aan. Deze regeling is niet financieel aantrekkelijk. Ik wil er dus niet aan meedoen. Helaas heeft de HR mevrouw mij verteld dat het pensioen verplicht is. Mijn eigen onderzoek wijst echter uit dat het wel in principe mogelijk moet zijn. Ik werk in de IT, er is geen CAO. Overige bezwaren zijn ook niet relevant, er is geen partner, en geen nabestaanden. En natuurlijk; de wet staat het toe. Online heb ik een voorbeeld afstandverklaring gevonden die ik wil bespreken met mijn werkgever. Kan ik mijn werkgever verplichten hiermee accoord te gaan? Wat zijn mijn opties?

Er bestaat geen pensioenplicht, toch is het vaak niet mogelijk om onder de pensioensregeling uit te komen.
U noemt zelf al de CAO als voorbeeld. Daar is in uw geval geen sprake van.

Echter is het in veel gevallen zo dat de werkgever op grond van het contract met de pensionverzekeraar verplicht is om alle werknemers aan te melden. De werkgever zou dan de afspraken niet nakomen met de verzekeraar als hij akkoord gaat met een afstand. De verzekeraar geeft daar vaak geen toestemming voor. U kunt de werkgever niet verplichten contractbreuk te plegen.

Er zijn bedrijven die mogelijk meer vrijheid hebben op basis van de afspraken met de verzekeraar.

U zou bijvoorbeeld aan HR kunnen vragen waarom het volgens hen niet mogelijk is en of ze de verzekeraar kunnen vragen of zij akkoord gaan met een afstand. In dat geval zou het mogelijk moeten zij om afstand te doen.

Let wel op dat er aan een afstandsverklaring veel voorwaarden verbonden zijn wil de werkgever geen risico's lopen.

Beoordeel dit antwoord:


Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag