Stel vraag

Zakelijk, Arbeid, Schade

Particulier


Hierbij wil u graag om advies vragen Graag wil ik advies bij u aanvragen voor welke financiele constructie optimaal zou zijn voor de huidige financiele problemen met een van onze bv's. Ten eerste zal ik u hierbij kort de bedrijfsstructuur beschrijven.

1. Bovenaan staat mijn Personal holding, met daaronder
2. een gewone holding,
3. daaronder 6 bv'€™s. allemaal gelijk niveau direct onder deze holding

Een van deze bv'™s is op leven na dood, en hiervoor wil ik een constructie bedenken die optimaal is. Onderling zijn er tussen de bv'€™s geen betalingen, en ook niet indirect via de holding. De andere 5 bv'™s zijn na oprichting in 2010 nog niet actief geweest.
In de noodlijdende bv is teveel geinvesteerd in het verleden, waardoor er momenteel teveel schuldeisers zijn. Er zijn te veel vorderingen, er zijn inmiddels wel afspraken gemaakt, maar het blijkt financieel te zwaar om te kunnen worden gedragen.
Er zitten wel een paar opdrachten in deze bv, en die wil ik cederen naar de andere bv'€™s. Dit geldt ook voor het gereedschap en kantoorapparatuur, dit wil ik allemaal naar de andere 3 bv'€™s doorsluizen. Hoe zou dat volgens u effectief kunnen worden geregeld?

Aan debiteuren staat een schuld uit van 45.000 euro. De overige schulden bestaan uit een bankkrediet van 90.000 (dit krediet ben ik aangegaan in de tijd dat de onderneming nog geen bv was, maar als eenmanszaak; ik ben hier persoonlijk voor aansprakelijk?) en een persoonlijk VISA krediet van 40.000 euro. Bij een andere bank heb ik ook een persoonlijk krediet van 75.000 euro, wat uitsluitend voor de bv gebruikt is. Bij een andere bank heb ik nog 25000 krediet. In totaal bedraagt de schuld samen dus zo’n 275.000 euro.
Daarnaast is er aan bezit gereedschap in van 10.000 euro (al 2 jaar afgeschreven), en een vordering van 9.000 euro.
Ik wil graag een snelle doorstart maken door alle activiteiten (dit zijn de opdrachten), gereedschappen etc door te sluizen naar de andere bv'€™s, en de schuldhebbende bv failliet te laten gaan.

Omdat veel leningen op mijn naam staan, wil ik hier ook meteen een constructie voor bedenken. Bij een doorstart wil ik voorkomen dat de prive schuldeisers niet via de aandelen van de holdings bezit kunnen nemen van de nieuwe gezonde bv structuur.
Zelf heb ik aan twee mogelijkheden gedacht:
1 een trustconstructie of
2 een stichting,
Zodat de aandelen van de holdingen zijn afgeschermd.

Wat zijn de voor- en nadelen van een van deze twee constructies? Wat zijn de faillissementsmogelijkheden waarbij ik mijn persoonlijke leningen etc bescherm?
Ik heb verder persoonlijk geen bezit, behalve een auto die niets waard is. Ik wil een structuur bedenken waarbij ik mijn schulden prive maximaal saneer, en de gezonde bv'€™s gewoon door kunnen gaan.

Kunt u mij hier uiterlijk morgen antwoorden? We willen snel schakelen, er is in principe geen financiele druk, maar we willen dit snel achter ons laten.

Alvast bedankt voor de moeite.

Overdracht van opdrachten en activiteiten kan via een activa-transactie. De op eigen naam gesloten geldleningen kun je op die wijze niet uit "privé" halen.

Soms kan een borgstelling of schuldovername door een BV - met toestemming van de schuldeiser - een uitkomst bieden.

Een stichting oprichten kan, als het een Stichting administratie-kantoor betreft, die certificaten uitgeeft aan de voormalige aandeelhouders. Dan kan echter op die certificaten beslag worden gelegd.

De voorgestelde oplossingen werken niet m.b.t. het probleem van de privé getekende geldleningen. Daar zal een regeling/schuldovername of borgstelling (evt. gekoppeld aan een activa-transactie) meer zin hebben.

Beoordeel dit antwoord:


Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag