Stel vraag

Wonen, Buren

Particulier


Het makelaarskantoor waar mijn huis in de verkoop staat, gaat op in een ander makelaarskantoor en zal ook de naam gaan voeren van dat andere makelaarskantoor. Is dat voor mij een mogelijkheid om zonder kosten onder het contract met mijn makelaar uit te komen?

Dat hangt ervan af. Als er sprake is van een juridische fusie, gaan alle rechten en plichten van het 'oude' kantoor van rechtswege over en gaat de wet ervan uit dat uw overeenkomst automatisch overgaat op het 'nieuwe' kantoor.

Als er echter sprake is van een overname van het kantoor in de vorm van een activa-/passivatransactie, kan het contract met u pas op het nieuwe kantoor overgaan nadat u daarvoor uw toestemming hebt gegeven. Als de wederpartij er dan voor kiest u (formeel) door het oude kantoor te blijven bedienen, levert dat u geen reden meer op om het contract te beëindigen: formeel blijft uw contract met het 'oude' makelaarskantoor in stand.

NB: op grond van de wet kunt u het contract met de makelaar altijd opzeggen, al moet u soms wel een redelijke vergoeding betalen voor werk dat de makelaar al heeft verricht.

Beoordeel dit antwoord:

Reactie van de vraagsteller

Hoi Rudolf, bedankt voor de snelle reactie! Ik heb per e-mail een bericht gekregen en volgens mijn makelaar moet ik er formeel op reageren. Nu is het zo dat ik niet tevreden ben over de makelaar en ik graag onder het contract uit wil. Maar het "gewone" bedrag om onder het contract uit te komen (275.00) vind ik teveel. Onderstaand is de e-mail van de makelaar.

Per 15 juni jl. is ............ opgegaan in .........,
een collega makelaar en tevens lid van de NVM. ......zal als zodanig
een nevenvestiging worden van ........ en ook de naam .......... gaan
voeren. De huidige vestiging aan de .. blijft dan ook gewoon
gehandhaafd. Deze stap is genomen teneinde een goede bedrijfsvoering te handhaven en
een hoge kwaliteit van dienstverlening te blijven realiseren. Wij denken dat dit zeer goed
mogelijk is door onze krachten te bundelen.

Nu wij als .... zowel in ... als ... actief zijn is ons spreidings-
Gebied waarin wij actief zijn voor beide vestigingen aanzienlijk vergroot. Hierdoor bereiken
wij ook meer aspirant-kopers waardoor de kans op het verkopen van uw woning wellicht
groter is. Ondergetekende zal samen met collega makelaar ..... de directie voeren,
waarbij ... kantoor .. voor zijn rekening neemt en ondergetekende
kantoor ...

De door u getekende verkoopopdracht met ... en de daarin
afgesproken diensten en courtage wijzigen niet en uw aanspreekpunt blijft ondergetekende.
Het telefoonnummer blijft ongewijzigd en u kunt ook terecht op het kantoor van ..., gevestigd aan ... te ..., telefonisch bereikbaar
onder nummer ...
Aangezien u een verkoopopdracht heeft getekend met .. is het
noodzakelijk om van u een schriftelijk akkoord te krijgen dat u instemt met bovenstaande.
Dit kan o.a. middels een retour e-mail met uw bevestiging.
Uiteraard kan dit moment ook een prima gelegenheid zijn de verkoop met u te evalueren en
daarvoor maak ik dan ook graag een afspraak met u.

Ik hoop dat bovenstaande uitleg u voldoening zult geven in de betrokkenheid van uw
makelaar en uw opdracht tot dienstverlening.

In afwachting van uw positieve reactie,


U kunt aangeven dat u niet bereid bent de gevraagde toestemming te verlenen en dat, als dat dan het einde van de relatie betekent, het dan niet anders is. Verder kunt u aangeven dat u natuurlijk geen vergoeding zult betalen indien de wederpartij, als gevolg van uw weigering, dan maar de relatie beëindigt.

Beoordeel dit antwoord:

Als een 3e het contract met u wil overnemen van de oude makelaar kan dat niet zonder uw instemming. Doe daarop dus nadrukkelijk een beroep.

Beoordeel dit antwoord:


Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag