Stel vraag

Familie, Scheiden, Alimentatie

Particulier


Hebben mijn kinderen recht in Frankrijk te blijven wonen, daar zij hier reeds 4 jaar woonachtig zijn. Ook al zou mijn man het daar niet over eens zijn bij de echtscheiding. Hij is al deze jaren woonachtig gebleven in Nederland en was het er mee eens dat wij naar Frankrijk zijn verhuisd. In der tijd was het de bedoeling dat hij achter ons aan zou komen, maar dat is, door meerdere redenen, niet gebeurd. Kan hij ons nu dwingen terug naar Nederland te komen?

Dat is een vraag voor de rechter, niet voor uw man. De rechter beslist daarover als uw man en u het niet eens kunnen worden.

Beoordeel dit antwoord:

Reactie van de vraagsteller

Er is dus een mogelijkheid dat we terug zouden moeten, zelfs als mijn kinderen dat absoluut niet willen. Mijn dochter woont hier meer dan haar halve leven en is al een aardige francaise aan het worden. Mijn zoon voelt zich ook meer Frans dan Nederlands. Zij gaan ook al al die jaren hier naar school, en zeker voor mijn dochter van 8 zal dat een hele achterstand betekenen als zij in Nederland naar school zou moeten gaan, terwijl ze het hier fantastisch doet.


U begrijpt dat hier geen harde uitspraken gedaan kunnen worden over zaken in concreto. De juristen hier kennen de zaak natuurlijk niet goed genoeg; geen dossier, etc. Dus wij geven doorgaans het objectieve recht weer; geen grote inschattingen van de zaak zelf. De kinderen zijn met andere woorden geworteld in Frankrijk en zij wonen daar met instemming van hun vader. U mag dan wel weten dat de kans dat zij daar blijven ook zeker aanwezig is. Ik houd het met uw goedvinden bij deze voorzichtige uitspraak.

Beoordeel dit antwoord:

Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag