Stel vraag

Wonen, Buren

Particulier


hebben in 2010 kunststof kozijnen laten zetten, maar toen de klus net was geklaard hebben we niets meer van die firma vernomen.
geen glassubsidie meer gezien
en hoe gaat het nu als ik klachten heb met de garantie?

Allereerst is bepalend de tussen u en de firma gesloten overeenkomst. Daar zal de garantie in genoemd zijn alsmede zal daarin bepaald zijn dat een bepaalde subsidie ten goede van u zal komen. Mochten deze afspraken niet zijn nagekomen dan kunt u de betreffende firma in gebreke stellen door hen een brief te sturen (dat mag niet per email!) met daarin een termijn om alsnog te betalen (ik adviseer u 30 dagen). Bij niet betaling kunt u de zaak voorleggen aan een advocaat of jurist. Mocht u rechtsbijstand verzekerd zijn dan adviseer ik u om de zaak daar aan te melden.

Voor wat betreft de garantie heeft feitelijk hetzelfde te gelden. Mochten zich gebreken voor doen dan dient u deze te melden (schriftelijk is wel handig) en een termijn te stellen om de problemen te verhelpen als dan niet gaat, zult u moeten dagvaarden.

Mocht de firma niet meer bestaan (faillissement of opgeheven) en de firma is ook niet aangesloten bij een of ander keurmerk dan heeft u pech en wordt het lastig om een verplichting af te dwingen. Bij een eenmanszaak of VOF heeft u wel wat meer kans, mits niet failliet of in de Schuldsanering. Succes!

Beoordeel dit antwoord:


Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag