Stel vraag

Wonen, Buren

Particulier


Heb negen jaar geleden een huis gekocht met mijn ex-vriend en vijf jaar geleden uit elkaar gegaan. Nu heb ik bericht gekregen van de bank over achterstallige betaling van de hypotheek en komen ze bij mij aankloppen voor het geld.

Jullie zijn 5 jaar geleden uit elkaar gegaan schrijf je. Heeft er een verdeling plaats gevonden waarbij het huis en de hypotheek is toegedeeld aan je ex of heeft dit in het geheel niet plaats gevonden?

Beoordeel dit antwoord:

In de regel zijn beiden hoofdelijk aansprakelijk voor de terugbetaling. De bank kan er dus voor kiezen bij 1 van beiden gehele nakoming te vorderen. Vervolgens ontstaat tussen de ex-en weer een onderlinge verplichting tot terugbetaling.
Bij een scheiding worden alle bezittingen en schulden (de boedel) verdeeld. Meestal betekent dit dat 1 van hen een nieuwe hypotheek moet afsluiten om in het huis te kunnen blijven wonen, de ander wordt dan uitgekocht.
De vraag is dus of u ooit getrouwd was (en eventueel in gemeenschap van goederen), of u vervolgens gescheiden bent en hoe is dan de verdeling gegaan? Zo niet, dan is het eerste deel van mijn antwoord op u van toepassing: hoofdelijke aansprakelijkheid voor beiden.

Beoordeel dit antwoord:

Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag