Stel vraag

Zakelijk, Arbeid, Schade

Particulier


Heb ik recht op aanzegvergoeding?

Op 1/12/2021 ben ik in dienst getreden bij mijn voormalige werkgever voor 6 maanden. Zoals de arbeidsovereenkomst schrijft:

Artikel 2: Duur
Deze arbeidsovereenkomst wordt aangegaan voor een periode van 6 maanden en eindigd van rechtswege op 1 juni 2022. Onder de voorwaarde dat beide partijen tevreden zijn over de samenwerking zal de arbeidsovereenkomst vervolgens worden verlengd voor onbepaalde tijd.

Artikel 4: Opzegging
Het dienstverband kan door beide partijen tussentijds schriftelijk worden opgezegd met inachtneming van de wettelijke opzegtermijn van 1 maand. De arbeidsovereenkomst kan slechts aan het einde van iedere kalendermaand worden opgezegd.

In april heb ik een gesprek aangevraagd bij mijn leidinggevende over een eventuele vervolgsamenwerking en te spreken over de arbeidsvoorwaarden. De reactie die ik kreeg was: "[04-04-2022 12:45:53] Peter Kram: We kijken in de loop van april wel even indien nodig".

Op zaterdag 28 mei kreeg ik een zakelijke mail van Peter Kram met de vraag of ik de week erna tijd had om mijn functie te bespreken. Op maandagochtend las ik deze mail pas en dinsdag 31 mei hadden we een afspraak. In dit gesprek gaf de heer Kram aan dat hij mijn functie wilde wijzigen van EMVI tekstschrijver naar Communicatieadviseur. De dag waarop mijn contract volgens rechtswege eindigt. Hij wilde in dit gesprek direct een antwoord waarop ik aan heb gegeven dat ik dit gesprek rijkelijk laat vind en ervoor kies om niet in te gaan op zijn voorstel.

Ik besef dat ik er zelf voor gekozen heb de overeenkomst niet voort te zetten en derhalve geen recht heb op een WW uitkering. In mijn ontslagbrief heb ik de organisatie gewezen op de aanzegvergoeding die ik "opeis".

De organisatie reageerde daarop met het bericht dat ze vinden dat ze niet verplicht zijn de aanzegvergoeding te betalen, omdat ze me een andere functie hebben aangeboden. Hierop heb ik aangegeven dat dit argument geen stand houdt met de aanzegvergoeding en ze verplicht zijn mij een maand voor het einde van mijn contract te verwittigen over al dan niet een verlenging of ontbinding en dat hebben verzuimd, omdat dit gesprek pas op 31 mei heeft plaatsgevonden.

Mag ik jullie om advies vragen hoe sterk ik sta en hoe ik hier het beste mee om kan gaan?

De aanzegvergoeding staat inderdaad los van de vraag of u wel of niet ingaat op een redelijk voorstel van de werkgever. De aanzegvergoeding is voor het te laat bespreekbaar maken van het al dan niet voortzetten van de arbeidsrelatie. Aangezien dat gesprek pas op 31 mei 2022 heeft plaatsgevonden en dus 31 dagen te laat, dient de aanzegvergoeding over die dagen te worden betaald. Indien dit niet wordt betaald moet dit in rechte worden gevorderd.
Daarnaast is natuurlijk ook nog vraag of de aangeboden functie een redelijk voorstel is om te blijven nu het een andere functie betreft. En dus is het ook maar de vraag of er inderdaad geen recht op een WW uitkering en een transitievergoeding bestaat.
Indien u hierover verder wilt praten kunt u contact opnemen via boksjuristen.nl

Beoordeel dit antwoord:


Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag