Stel vraag

Zakelijk, Arbeid, Schade

Particulier


heb ik als thuisloze recht op een postadres via de gemeente

de gemeente is niet verplicht om iedereen een postadres te geven.

Beoordeel dit antwoord:

Geachte vraagsteller,

Gemeenten gaan hier verschillend mee om. In ieder geval is een briefadres tijdelijk van aard en moet vast staan dat U geen ander woonadres heeft. U moet dit aantonen en de gemeente zal hier over doorvragen om oneigenlijk gebruik te voorkomen. U kunt het beste contact opnemen met de gemeente waar U zich op het briefadres wenst in te schrijven, met het verzoek om aan te geven hoe U de aanvraag dient te doen. In ieder geval zult U voor de volgende documenten zorg moeten dragen:

1. een schriftelijke verklaring waarin u aangeeft waarom u op een briefadres ingeschreven wilt worden;
2. een identiteitsbewijs van uzelf.
3. een ondertekende schriftelijke toestemming van de briefadresgever bijvoorbeeld de hoofdbewoner van het betreffende adres;
4. een identiteitsbewijs (of een kopie hiervan) van de briefadresgever;

Soms kan de gemeente vragen om een huur of koopcontract. Ook kan de briefadresgever worden gevraagd persoonlijk langs te komen.

met vriendelijke groet,
mr. J. Wassink

Beoordeel dit antwoord:


Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag