Stel vraag

Overheid & Gemeente

Particulier


Handhaving gemeente m.b.t. Erfgrenzen

De gemeente weigert zich bij bestemmingsplannen en bouwaanvragen in te laten met erfgrenzen onder het mom van "dit een civiele aangelegenheid". Door deze houding worden problemen die tijdens de bouw ontstaan, afgewenteld op de bewoners die via de rechter hun recht maar moeten zien te krijgen.
Ik betwijfel ten zeerste dat de gemeente, bij het ontbreken van actuele kadastrale grenzen, de haalbaarheid van een bouwaanvraag kan beoordelen, laat staan handhavend kan optreden.
Ik kan mij voorts niet voorstellen dat het een gemeente niet is toegestaan om bij een (wijziging van) bestemmingsplan de actuele perceelgrenzen op te nemen in het plan.
Vraag: hoe zit dat werkelijk?

N.b. Over dit onderwerp kan ik veel meer info geven; het betreft een gerealiseerd project naast ons.

In beginsel vormen de private grenzen en/of conflicten geen toetsgrond, dus in zoverre heeft de gemeente gelijk. Actuele grenzen moeten worden ingeschreven, wat in het kadaster staat wordt als waar aangenomen .

Beoordeel dit antwoord:

In aanvulling op het hiervoor gegeven antwoord het volgende. Wat je tegenwoordig vaak ziet dat is dat een groot kadastraal perceel gekocht wordt door een projectontwikkelaar en daarop wordt een aantal woningen gebouwd. Dat ene kadastrale perceel wordt niet eerst kadastraal gesplitst. Dat kost immers alleen maar geld. Voor de vergunningaanvraag wordt wel een verdeling gemaakt in erven. Dit past ook bij de bouwregels van het bestemmingsplan waarin doorgaans alleen gesproken wordt over een "afstand tot de erfgrens". Die erfgrens is dus niet per definitie gelijk aan de kadastrale grens.
Bij het vaststellen van het bestemmingsplan dient op de plankaart wel ingetekend te zijn waar de feitelijke bebouwing is en wat de bestemming is van de verschillende grondstukken, maar de kadastrale grenzen zijn geen onderdeel van die plankaart. Het gaat tenslotte om de bestemming en niet om eigendomsrechten.

Beoordeel dit antwoord:


Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag