Stel vraag

Wonen, Buren

Particulier


hallo,wij recreƫren op een VVE park,mijn vraag is of het park verplicht is eens in de zoveel jaar de gasleidingen na te laten kijken.

Beste Karin,

Een VvE draagt zorg voor alle zaken die onder de gemeenschappelijke verantwoordelijkheid van de eigenaren vallen. Hier vallen de gemeenschappelijke delen onder. Daar zullen ook de gasleidingen onder vallen en dus dient de VVE te zorgen voor het onderhoud aan deze leidingen.

Als mede-eigenaar van deze delen (,als lid van de VVE) draagt u dus de verantwoordelijkheid voor het onderhoud en de bijkomende kosten.

U kunt het bestuur van de VVE erop wijzen dat het onderhoud van de gemeenschappelijke leidingen onder de verplichting van de VVE valt. Het blijft echter de VVE (waar u lid van bent) die beslist over de uit te voeren onderhoudswerkzaamheden. Het bestuur voert de taken slechts uit. U kunt wel het bestuur verzoeken een vergadering bijeen te roepen of u kunt verzoeken op een volgende vergadering dit punt te bespreken.

Beoordeel dit antwoord:

Reactie van de vraagsteller

hallo bedankt voor uw antwoord maar mijn vraag is eigenlijk zijn we als vve verplicht eens in de zoveel tijd dat na te laten kijken,ik bedoel de gasleidingen.zijn we dat als vve verplicht in verband met de verzekering..misschien heb ik de eerste keer de vraag niet goed gebracht.Ik zit zelf in het bestuur en wilde dat graag weten.moet dat eens in de zoveel jaar of alleen als er problemen zijn.bij voorbaat dank.


U bent als VVE op grond van de wet niet verplicht om de gasleidingen te controleren. Wel heeft u de algemene verplichting om er voor te zorgen dat het complex in goede conditie blijft en dus als er problemen zijn moet u de leidingen controleren. Hoewel niet gebruikelijk kan het zo zijn dat de verzekering wel eisen stelt maar dat staat dan in de verzekeringsvoorwaarden.

Beoordeel dit antwoord:


Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag