Stel vraag

Wonen, Buren

Particulier


hallo wij hebben in 2010 een huurvergunning van de gemeente via de leegstandswet gekregen.Deze zijn wij na 1 jaar vergeten te verlengen omdat we op dat moment geen huurders hadden.
nu is er iemand die het wil huren maar krijgen we geen toestemming omdat we het vergeten zijn te verlengen.
kan iemand ons helpen want wij kunnen niet langer een dubbele hypotheek blijven betalen.

Per gemeente verschillen de regels die gesteld worden aan her verlenen van een huurvergunning. Daarom is het lastig om in het algemeen uw vraag te beantwoorden. Je moet daarvoor de (beleids) regels van de gemeente bekijken. Ik ben daartoe wel bereid.

Beoordeel dit antwoord:

Op grond van de Leegstandwet wordt een vergunning slechts eenmaal verleend. Verlenging kan op grond van de wet uitsluitend worden aangevraagd zolang de vergunning nog geldt. De gemeente heeft dus geen keus: zij kan niet alsnog verlengen en ook niet voor de tweede keer een vergunning verlenen, zij zou daarmee in strijd handelen met de wet.

Nu is het zo dat de wettelijke regels binnenkort worden versoepeld, maar daar hebt u niet zoveel aan omdat het nog wel even duurt voor het zover is, en de wijziging ook inhoudelijk voor u (nu) niet relevant is. De wijziging zal namelijk onder meer inhouden dat er méér dan eenmaal met een Leegstandwetvergunning mag worden verhuurd, maar in de tussentijd moet u zelf minimaal vijf jaar weer in de woning hebben gewoond.

U kunt op dit moment dan ook weinig anders dan uw huis onder het 'normale' regime te verhuren. U loopt dan wel het risico dat u de huurder er niet uit krijgt op het moment dat u de woning zou kunnen verkopen. Er zijn echter wel mogelijkheden om dat risico wat te verkleinen, maar het kan niet helemaal worden uitgesloten. (Bij verhuur onder de Leegstandwet hebt u dat risico niet omdat de huurder dan geen huurbescherming heeft.)

Ten slotte: in de regel moet u toestemming hebben van de bank om een huis te mogen verhuren. Als u die toestemming niet heeft, mag de bank het krediet opzeggen en kan het huis in het uiterste geval geveild worden. Het verdient dus overweging om met de bank te overleggen voordat u (weer) gaat verhuren.

Beoordeel dit antwoord:


Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag