Stel vraag

Wonen, Buren

Particulier


Hallo,

Wij hebben een koopwoning en tussen ons en de buren staat een houten schutting. De buren hebben toen der tijd een afdakje gemaakt, maar de goot hangt boven onze grond. Dat was dus al toen wij het kochten maar mag dat eigenlijk wel, en als dat niet mag wat kan ik er dan aan doen.

In beginsel moet iedereen zorg dragen voor zijn eigen afvoer van hemelwater. Een goot moet dus gewoon op eigen grond worden aangelegd. Het Burgerlijk Wetboek bepaalt in boek 5 deze rechten en verplichtingen van buren. Daarom noemen we dat Burenrecht. Soms is dat niet handig of bijvoorbeeld erg duur. Hoe dan ook, het is goed mogelijk dat buren andere afspraken maken, waar niemand last van heeft. Het lijkt erop dat in uw geval ook dergelijke afspraken zijn gemaakt.

Wilt u nu een einde maken aan deze situatie, dan vraagt de wet wel van u dat u redelijk blijft: uw rechten worden afgewogen tegen de schade die uw buurman mogelijk oploopt als u het anders wilt. Als uw voordeel (geen goot van de buurman meer op uw grond) niet opweegt tegen het (mogelijk veel) zwaardere nadeel van de buurman (goot verplaatsen, wellicht ook aanpassingen doen aan het afdakje, enz), dan is het mogelijk dat uw wens niet doorgaat en dat u de goot moet blijven dulden. In plaats daarvan kan u dan vorderen dat uw buurman u schadevergoeding betaalt, als compensatie voor het voortbestaan van de ongewenste situatie.

Blijkt nu dat de buurman brutaalweg de goot heeft aangebracht zonder enig overleg of zo (de wet spreekt van "kwade trouw of grove schuld"), dan is het eigen schuld - dikke bult en hoeft u helemaal niet (zo) redelijk te zijn. Of dit van toepassing is in uw situatie, kan ik van hieruit niet beoordelen.

Mijn advies: ga met een kop koffie eens rustig praten met de buurman over de situatie. Kijk eens of u er samen uit kan komen. Als u wilt, heb ik voor u daarvoor een gespreksformulier, dat een handig hulpmiddel kan zijn.

Beoordeel dit antwoord:


Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag