Stel vraag

Overheid, Gemeente, Vergunning

Particulier


Hallo, Wat moet ik doen als iemand die mijn belastinggeld heeft ontvangen op haar rekeningnummer maar dit niet aan mij terug wil betalen! ook als de belastingdienst hier niks meer aan kan doen?

Beste vraagsteller,
als de betaler te goeder trouw aan de juiste ontvanger heeft betaald, dan is de betaler(belastingdienst) gevrijwaard en hoeft deze niet opnieuw te betalen; echter de ontvanger is niet van goeder trouw en moet onverwijld dus direct het betaalde aan de betaler terug storten. Het is wel anders als u en de ontvanger eens een relatie hebben gehad en bijvoorbeeld een en/of rekening. Of dat er altijd is uitbetaald aan deze persoon, maar u daar nu geen relatie meer mee hebt. In dat geval kunt u ook deze persoon aanspreken.

Beoordeel dit antwoord:

als inderdaad sprake is van een onbekende ontvanger van het geld en de belastingdienst niets te verwijten valt, dan zal men de ontvanger van het geld moeten aanspreken, op grond van onverschuldigde betaling of onrechtmatige verrijking (afhankelijk van de situatie).

Beoordeel dit antwoord:


Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag