Stel vraag

Familie, Scheiden, Alimentatie

Particulier


Hallo

Mijn ex vriend en ik hebben een zoon van 4 maanden. ik heb liever niet dat mijn zoon daar alleen naar toe gaat. Omdat hij is medicijn verslaafd vaak depressief agressief en geeft aan dat hij niet alleen voor hem kab zorgen. Hij is sinds 2 jaar herstellende van zijn drugs verslaving van 10 jaar. en hij zou het over onze zoon ze rug alles voor elkaar zien te krijgen. Hij heeft hem alleen erkend bij de gemeente en niet bij de rechtbank. Hij heeft nog nooit iets of betaald voor hem. Ik woon al sinds dat hij 5 weken is bij mijn ouders in. Ik geef ook nog volledig borst voeding. Wat kan ik doen ? Of om eventueel stappen te ondernemen.

U bent als moeder nu de enige met ouderlijk gezag.

Uw ex-partner heeft het kind wel erkent, maar daarmee niet het ouderlijk gezag gekregen. In beginsel hoeft u niet mee te werken aan een omgangsregeling. U laat uw ex-partner - liefst schriftelijk, aangetekend - weten dat u het onder de gegeven omstandigheden onverantwoord vindt dat hij - onbegeleid - omgang met het kind heeft.

Als u wilt, kunt u de ex-partner meteen laten weten dat u vanaf de datering van de brief een beroep doet op de betaling van kinderalimentatie. De hoogte daarvan zal volgen uit een draagkrachtmeting. Hiermee legt u de ingangsdatum voor de betaling van de kinderalimentatie vast.

Uw ex-partner kan wel een procedure starten om een omgangsregeling te krijgen en ook eventueel gezamenlijk gezag. Maar zover is het nog niet, bovendien kunt u zich in deze procedure verweren en zal ook de Raad voor Kinderbescherming om advies worden gevraagd.

Beoordeel dit antwoord:

Reactie van de vraagsteller

dank u wel! En wat zijn de rechten van mijn zoontje ivm als hij naar ze vader gaat en hij krijgt nog borstvoeding en hoe lang mag hij daar blijven en tot welke leeftijd gelden deze rechten?Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag