Stel vraag

Zakelijk, Arbeid, Schade

Particulier


Hallo,

Ik werk via een uitzendbureau die met de ABU CAO werkt bij een scheepswerf waar de kleinmetaal CAO geldt.

Ik werk tussen de 32,5 - 38,5 uur per week, waarvan geregeld 1 dag van 13 uur. Volgens mij heb ik op dagen van 13 uur recht op overuren omdat het gangbare aantal uren 8-9 uur per dag is. Volgens het uitzendbureau heb ik daar geen recht op.

Kan iemand mij helpen?

Geachte mevrouw, mijnheer,
Uw werkgever overschrijdt de Arbeidstijdenwet.
U mag maximaal 12 uur per dienst werken en maximaal 60 uur per week. In deze wet staat ook wanneer u recht heeft op pauze of rusttijd. De regels gelden voor werknemers van 18 jaar en ouder. Voor jongeren tot 18 jaar gelden andere regels.

U mag niet iedere week het maximale aantal uren werken. Voor uw arbeidstijd over een langere periode geldt het volgende:
Over een periode van 4 weken mag u gemiddeld 55 uur per week werken. In een collectieve regeling (bijvoorbeeld cao) kunnen hierover afwijkende afspraken gemaakt zijn, maar u mag nooit meer dan 60 uur per week werken.
Over een periode van 16 weken mag u gemiddeld 48 uur per week werken. Met uw werkgever maakt u afspraken over hoe u de werktijd per dag en per week invult.

Toepassing Arbeidstijdenwet
De Arbeidstijdenwet geldt voor iedereen die voor een werkgever werkt, dus voor alle werknemers, inclusief stagiairs, uitzendkrachten en gedetacheerden. De Arbeidstijdenwet is van toepassing op alle werkzaamheden die u als werknemer verricht. Als u verschillende banen heeft, worden de werktijden daarvan bij elkaar opgeteld.

Wat betreft de vraag of bij een 13-urige werkdag sprake is van overwerk het volgende. Dat hangt mede af van de CAO's die er bij betrokken zijn. Die zou u moeten nakijken. Echter op de dag dat u 13 uur werkt, werkt u wel te lang.Beoordeel dit antwoord:

Van overwerk is sprake als u meer werkt dan het in de betreffende sector gebruikelijk aantal uren per dag resp per week of het bij rooster of regeling vastgestelde aantal uren. art 26 ABU. Dus er is in dit geval sprake van 4 uur overwerk als uw collega's maximaal 9 uur per dag wereken.

Beoordeel dit antwoord:


Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag