Stel vraag

Zakelijk, Arbeid, Schade

Particulier


Hallo,
Ik werk fulltime (38,5 uur) Ik ben op alle dagen aanwezig wanneer mijn werkgever er ook is. Nu moeten ze binnenkort op bhv cursus, maar ook voor privé dingen boekt hij wel is de agenda uit, waardoor wij dus met bijv. 3 man lopen terwijl er niemand aanwezig is. Hoewel er altijd wel klusjes te doen zijn. Mijn vraag is: Mag mijn werkgever mij onbetaald naar huis sturen? Ik heb geen overuren en maak ze ook nooit.
Mag hij zomaar die dagen elke keer van mijn vakantiedagen afhalen? Hij kan toch niet mijn dagen zo verbruiken en zelf indelen wanneer het hem uitkomt?
Alvast bedankt

Nee de werkgever kan niet eenzijdig de vakantiedagen vaststellen als hem dat het beste uitkomt.Uitgangspunt is dat in overleg tussen werknemer en werkgever de vakantiedagen worden vastgesteld. De werkgever kan vakantiedagen alleen weigeren als zwaarwegende bedrijfsbelangen zich daaartegen verzetten.Ook kan de werkgever als dat in de CAO of de arbeidsovereenkomst is opgenomen een aantal vakantiedagen vasttellen. Daarbij gaat het dan vaak om sluiting tijdens bedrijfsvakanties.

Beoordeel dit antwoord:

Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag