Stel vraag

Politie, Justitie

Particulier


Hallo, ik heb in januari 2 boetes van CJIB gekregen voor het te laat schorsen van 2 bromfietsen. Ik heb daarop bezwaar aangetekend en daar de reden aangegeven. Bromfietsen staan in depot en maken onderdeel uit van een verzameling oude bromfietsen welke niet gebruikt worden. Reden va het te laat schorsen was de overname van ons bedrijf waardoor de schorsing vergeten is. Bromfietsen zijn in de voorgaande jaren altijd geschorst hetgeen ook aan te tonen is. ong. 1 maand later ik was nog in afwachting van de reactie op mijn bezwaar is hetzelfde vergrijp wederom geconstateerd waarop wederom 2 boetes volgden. Daarop heb ik direct de bromfietsen geschorst. op beide bezwaarschriften is negatief beslist door de officier van Justitie. Ik heb contact gehad met het CJIB waarin men vertelde dat het om 2 op zich zelf staande vergrijpen ging. Ook heb ik aangedrongen om de zaak mondeling voor de rechter uit te leggen maar daarvoor was geen mogelijkheid vertelde men. Ik heb tot nu toe 4 x €.316,00 betaald en vind dit in geen verhouding tot de aard van het vergrijp, graag uw reactie.

b.v.d.

in het kader van de AWB heeft men het recht om op een hoorzitting te worden uitgenoigd, Ik zou tegen deze beslissing hoger beroep aan tekenen bij het gerechtshof en aangeven dat u geen hoorzitting heeft gehad en dat daarmee niet aan het legaliteitsbeginsel is voldaan.

Beoordeel dit antwoord:

Beste vrager,

Voor dit soort zaken geldt een aangegeven systeem van rechtsmiddelen. U maakte gebruik van de mogelijkheid tot bezwaar. De gang naar de rechter zou u nu nog moeten afdwingen, bijvoorbeeld door een procedure te starten (kort geding of voorlopige voorziening). Dat raad ik u overigens af, want het kost geld om zo te procederen, en wel dusdanig veel dat het hoogstwaarschijnlijk niet in verhouding staat tot uw nadeel tot op heden. Dat klemt met name omdat uw zaak mij niet erg haalbaar lijkt. In beginsel is te late schorsing nu eenmaal te sanctioneren. Wellicht bestaat voor u ook nog de mogelijkheid om (nog openstaande) boetes niet te betalen. In dat geval kunt u gedagvaard worden voor de rechter. Bedenk daarbij echter ook, dat de slagingskansen in uw zaak waarschijnlijk erg bescheiden zijn.

Beoordeel dit antwoord:


Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag