Stel vraag

Consument, Verzekering, Schade

Particulier


Hallo.

Ik heb een vraag over Verkrijging onroerend goed door verjaring.

wij hebben een verenigingsgebouw aan de xxxxx staart inYY. Dit gebouw hebben we sinds 1977 en mochten het destijds van de gemeente gebruiken mits we het goed onderhielden zodat het niet zou misstaan in de buurt. De gemeente zou hier verder niets in bij dragen. Wij hebben deze afspraak op papier ondertekend door de Burgemeester en secretaris van destijds. In 1983 is het houten pand herbouwd van steen na een brand.

Het huidige gemeente bestuur wist van deze afspraak niet en wist ook niet dat zij dit pand bezaten. De gemeente komt nu met een concept gebruikersovereenkomst waar in staat dat wij na 2027 moeten vertrekken maar ook hebben zij zoveel regels opgesteld dat zij ons er zo uit kunnen hebben.

Nu is mijn vraag is hier niet het Verkrijging onroerend goed door verjaring van pas.
Als dit zo is wil ik graag een advocaat in de arm nemen om dt als nog te realiseren.

Ik hoor graag van u.

Zie http://www.wieringa-advocaten.nl/nl/weblog/2010/12/24/verkrijging-onroerend-goed-door-verjaring-van-goede-naar-kwade-trouw.

Beoordeel dit antwoord:

Nee er is geen sprake van verjaring lange termijn ( 20 jaar ) ook wel de extinctieve verjaring genoemd. Waarom niet? Omdat u of uw rechtsvoorgangers in den beginnen de eigendom hebben gerespecteerd van de gemeente. Dit leidt tot houderschap en niet tot bezit, een voorwaarde om een beroep te doen op verjaring.
Nadat het pand was uitgebrand en opnieuw opgericht stelt u dat voor deze situatie welke u kennelijk als een reden ziet voor het afsluiten van een nieuwe overeenkomst, als aanvang van eventuele verjaring. Maar dat is niet zo: het houderschap werd voortgezet, mijns inziens is hier echt geen sprake van verjaring.

Beoordeel dit antwoord:

Als ik het goed begrijp bent u gebruiker van een pand dat eigendom is van de gemeente. een gebruiksovereenkomst mag ook mondeling worden gesloten. In dat geval is het bovenstaande verhaal van mijn collega Lachman niet relevant want dan bent u geen bezitter van het pand.
Ik begrijp dat de gemeente u nu een schriftelijk gebruiksovereenkomst wil laten tekenen waarin zij nu nieuwe voorwaarden wil stellen. Dat is niet toegestaan. Ik adviseer u dan ook aan de gemeente laten weten dat u de nieuwe gebruikersovereenkomst niet accepteert omdat deze afwijkt van de afspraken zoals die in het verleden zijn gemaakt.

Beoordeel dit antwoord:

Allereerst beste collega's is het bovenstaande een uitleg over: Verkrijging onroerend goed door verjaring.

Ik heb nooit en te nimmer gezegd dat het wel zo is, enige wat ik wil zeggen ermee dat er een aantal opties voor de heer zijn waar hij gebruik van kan maken los van: Verkrijging onroerend goed door verjaring.

Beoordeel dit antwoord:

Ik sluit mij aan bij collega's Martens en Ferwerda. Er is sprake van een bruikleen- / gebruikersovereenkomst. Van verkrijgende verjaring kan dan nimmer sprake zijn. De gemeente kan deze overeenkomst m.i. overigens opzeggen, dus denk goed na voor u een nieuwe overeenkomst weigert.

Beoordeel dit antwoord:

Reactie van de vraagsteller

Dank voor u ReactiesGratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag