Stel vraag

Zakelijk, Arbeid, Schade

Particulier


hallo,ik heb een vraag over een 32 uurcontract.Het contract bij een supermarkt is flexibel nl een 20-32 voor parttimers.Nu heeft mijn vrouw geruime tijd (jaren zelfs) meer dan 32 uur per week gewerkt ong 34-35u per week met 3 rvu.Vervolgens krijgt ze vandaag (04-02-2013) dat zij teruggezet word naar 29 werkuren met 3 rvu wat samen weer neerkomt op 32 uur.Over een contractwijziging is geen sprake volgens de rayonmanager en bedrijfsleider!Mijn vrouw werkt ruim 18 jaar bij het bedrijf.Dit is naar onze mening onterecht,zij heeft rvu en 35 gewerkte!! uren.
Kan dit zomaar?

Ik weet niet in welke supermarkt je vrouw werkt en dus niet welke CAO er van toepassing is, maar gelukkig maakt dat op dit onderdeel geen verschil. Zowel in de CAO VGL als de CAO Levensmiddelenbedrijf staat in art. 6 lid 12 het antwoord (hetgeen overigens ook min of meer in de wet staat):

"In geval er sprake is van een structurele situatie dat een werknemer meer uren werkt dan is
overeengekomen in de arbeidsovereenkomst, zal de werkgever deze arbeidsovereenkomst
aanpassen aan de feitelijke situatie. Aanpassing kan maximaal plaatsvinden tot de normale
arbeidsduur.
a. In het geval er sprake is van een structurele wijziging van het aantal te werken uren, wordt de
arbeidsovereenkomst direct aangepast.
b. Indien een werknemer gedurende drie achtereenvolgende loonperioden van vier weken / één
maand, inclusief eventuele roostervrije uren, meer uren heeft gewerkt dan in de
arbeidsovereenkomst is bepaald zal de werkgever de arbeidsovereenkomst aanpassen aan het
gemiddeld aantal uren dat de werknemer in voornoemde periode heeft gewerkt, tenzij er sprake
is van tijdelijke incidentele situaties, zoals:
– vervanging wegens arbeidsongeschiktheid;
– vervanging wegens zwangerschap;
– vervanging tijdens verlof;
– extra uren in vakantieperiode (juli/augustus) en in verband met feestdagen.
Bij kortdurende incidentele situaties wordt de meetperiode verlengd met de duur daarvan.
Aanpassing van de arbeidsovereenkomst vindt niet plaats indien de werknemer dit niet wenst."

Kortom: zoals jij het stelt lijkt je vrouw inderdaad recht te hebben op meer uren dan de 32 die de werkgever nu (opeens) wil. Let wel: het moet gaan om STRUCTURELE meer-uren, dus niet om af en toe meer uren ter vervanging van iemand of tijdens vakanties.

Beoordeel dit antwoord:

Reactie van de vraagsteller

Hallo mijnheer Ten Brinke,

bedankt voor uw reactie,om dit kracht bij te zetten,kan mijn vrouw conform cao vgl artikel 6 lid 12 (deze regel dus )gewoon voorleggen aan haar leidinggevende?Wat te doen als deze niet mee werkt?
met vriendelijke groeten.


Inderdaad kan je vrouw dit zo voorleggen aan haar leidinggevende. Uiteraard kan ik niet voorspellen hoe er gereageerd gaat worden. Helaas ontstaat door zoiets vaak een wat minder prettige werksfeer. Onterecht, maar het gebeurt wel.

Succes!

Vriendelijke groet,

Henk-Jan

Beoordeel dit antwoord:


Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag