Stel vraag

Wonen, Buren

Particulier


Hallo, ik heb een vraag onze buren hebben een afdak gemaakt aan hun woning. Zonder overleg hebben ze deze tegen de erfafscheiding gemaakt. Mag dit of is er een wettelijke afstand die aangehouden moet worden..

De wet schrijft geen minimumafstand voor. Het kan wel zo zijn dat het bestemmingsplan een minimumafstand voorschrijft, maar die bestemmingsplanregels gelden niet als het afdak vergunningsvrij is. Ik adviseer u dit punt te bespreken met de Afdeling Bouw- en Woningtoezicht van de gemeente.

Als het afdak met schroeven etc. in de erfafscheiding is verankerd, geldt het volgende. Indien de erfafscheiding óp de erfgrens staat, mag men schroeven en ankers zonder uw toestemming 'tot de helft der dikte' van de erfafscheiding aanbrengen, zolang de erfafscheiding daarvan geen nadeel ondervindt.

Beoordeel dit antwoord:

Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag