Stel vraag

Zakelijk, Arbeid, Schade

Particulier


Hallo, ik heb een vast contract met 15 uur per week op papier. Ik ben 1e medewerkster huishouding in een hotel. ik wil zelf geen 1e medewerkster meer zijn. Mijn baas zegt dat ik dan m'n 15 uur op papier kwijt ben en dan een 0-uren contract krijg. kan dat zomaar?

U heeft uw werkgever gevraagd om een andere functie. Juridisch komt dat neer op een verzoek de overeenkomst te wijzigen. Voor het wijzigen van een overeenkomst is in beginsel de toestemming van de andere partij (uw werkgever) nodig. Hij hoeft die toestemming niet te geven. Hij mag er dus ook nadere voorwaarden aan verbinden, zoals wijzigen in een o-uren contract.

Juridisch bestaat wel als uitzondering hierop de mogelijkheid dat u de overeenkomst eenzijdig wijzigt, dus zonder dat de instemming van uw werkgever nodig is, namelijk als u onvoorziene omstandigheden zijn overkomen of op grond van de redelijkheid en billijkheid. U moet dan met andere woorden hele goede redenen, die bij indiensttreding niet voorzienbaar waren, kunnen aanvoeren om tot een wijziging van uw functie te moeten komen en die zodanig zijn dat van uw werkgever medewerking aan de functiewijziging mag worden verlangd. Denk bijvoorbeeld aan gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid als gevolg waarvan u sommige taken niet meer kunt uitvoeren.

Beoordeel dit antwoord:


Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag