Stel vraag

Wonen, Buren

Particulier


Hallo,

Ik heb een conflict met een stukadoorsbedrijf. Ik heb dit bedrijf langs laten komen om een prijsopgaaf te maken voor de kamer die ik wilde laten stukadoren. De kamer was klaar gemaakt voor de werkzaamheden en er waren duidelijk zichtbare verwarmingsbuizen aanwezig. De stucadoor heeft een prijsopgaaf gedaan voor de klus waarbij de kamer saus klaar opgeleverd zou worden. Ik ben akkoord gegaan met deze offerte en heb de klus laten uitvoeren. De stukadoor is langsgekomen en heeft de werkzaamheden uitgevoerd op de afgesproken dag. Echter gaf hij aan dat hij rondom de verwarmingsbuizen niet kon werken. Tevens kon hij op deze dag niet alle werkzaamheden afronden en dus heb ik met hem afgesproken dat ik een koog om de verwarmingsbuizen zou maken en dat hij terug zou komen om de klus af te maken. Ik heb ook aangegeven dat niet tevreden was met twee muurdelen omdat deze teveel verloop lieten zien. We hebben toen een afspraak gemaakt voor "herstelwerkzaamheden". De werkzaamheden heeft hij vervolgens uitgevoerd en ik heb de originele factuur voor de afgesproken prijs voldaan. Echter vond ik later een aanvullende factuur voor meerwerk in de bus. Hierin worden onder anderen 150 euro voorrijkosten berekend. Ik heb verschillende keren aangegeven dat ik het niet eens ben met deze factuur. Nu dreigt de stukadoor met een incassobureau. Wat kan ik hiertegen ondernemen?

Informeer de stucadoor schriftelijk, dat u het niet eens bent met de factuur en geeft aan waarom.
De stucadoor heeft tijdens een bezoek aan uw huis de situatie geinventariseerd alvorens hij een offerte uitbracht.
Als hij tijdens dit bezoek het probleem van de buizen niet met u heeft besproken en daarover ook niets heeft vermeld in de offerte dan mocht u dus verwachten, dat in de prijs was begrepen het stucadoren van de muren achter de buizen of in plaats daarvan de koof en is er dus geen sprake van meerwerk.
Tenzij in de algemene voorwaarden een aparte bepaling over stucadoren achter verwarmingsbuizen is opgenomen.
Ook de herstelwerkzaamheden aan muurdelen die te veel verloop vertoonden kunnen niet als meerwerk worden aangemerkt.

Mocht het stucadoorbedrijf niet ingaan op uw bezwaren en toch een incassobureau inschakelen, laat het incassobureau dan per aangetekende brief weten dat u het niet eens bent met de vordering.
Op de volgende site vindt u een overzicht van de incassokosten, wanneer die berekend mogen worden en een voorbeeldbrief : http://www.consuwijzer.nl/thema/incassokosten

Het incassobureau moet vervolgens aantonen dat de vordering terecht is.
Als u de vordering daarna nog steeds betwist, dan moet het incassobureau de invorderingsactie staken en de zaak teruggeven aan de stucadoor.
Zonder een gerechtelijke uitspraak heeft een incassobureau weinig pressiemiddelen.
Als de stucadoor zijn vordering niet intrekt, dan rest hem niets anders dan een gang naar de rechter.

Beoordeel dit antwoord:

Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag