Stel vraag

Zakelijk, Arbeid, Schade

Particulier


hallo,

Ik ben werkzaam in een autogarage en wil ontslag nemen. ik heb een jaar contract en die loopt sinds 01-07-2011, hoelang moet ik uitwerken? M.V.G

Contracten die voor bepaalde tijd zijn gesloten, zoals in uw geval, kunnen in beginsel niet tussentijds worden beeindigd. Tussentijdse beeindiging is wel mogelijk als partijen dit nadrukkelijk met elkaar hebben afgesproken. U moet in uw arbeidscontract dus nakijken of hierin is vastgelegd dat het arbeidscontract ook tussentijds mag worden beeindigd.

Als in uw arbeidscontract is vermeld dat deze tussentijds kan worden beeindigd moet u de overeengekomen (en bij gebreke daarvan de wettelijke) opzegtermijn in acht nemen. De wettelijke opzegtermijn is in uw geval 1 maand. Als geen tussentijdse opzegmogelijkheid overeen is gekomen zult u moeten uitwerken tot de datum dat uw contract automatisch afloopt (naar ik aanneem 1 juli 2012).

Als u het dienstverband beeindigt zonder dat u de voor u geldende opzegtermijn in acht neemt, heeft uw werkgever aanspraak op vergoeding van schade, die gelijk kan worden gesteld met het salaris dat uw werkgever over die periode aan u zou zijn verschuldigd.

Beoordeel dit antwoord:


Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag