Stel vraag

Familie, Scheiden, Alimentatie

Particulier


Hallo, 2 jaar geleden was ik zwanger van onze dochter, mijn schoonouders waren er op z'n zachts gezegd niet blij mee, er is me 5 ton geboden om weg te gaan bij m'n vriend. ook wilde mijn schoonvader me in elkaar slaan terwijl ik zwanger was, mijn vriend heeft hem toen tegengehouden. Sindsdien is er geen contact meer, en zien hun kleinkind dus ook niet. Nu 2 jaar later willen ze hun kleinkind zien, en dreigen juridische stappen te ondernemen. Ik wil dat dus absoluut niet. mijn vraag is dus, maken zij een kans op mij dit af te dwingen?

ze hebben onze dochter die nu ruim 1,5 is, 2 keer gezien. 1 keer toen ze net was geboren en de andere keer toen mijn vriend jarig was. bij elkaar geteld, nog geen uur. dus ze hebben ook geen band met ons kind.

De kans dat grootouders een omgangsregeling kunnen afdwingen is er klein.

In het algemeen bestaat er op grond van de wet een recht op omgang tussen de minderjarige en degene die in een nauwe persoonlijke betrekking tot haar staan. De rechter toetst of de grootouders in een nauwe persoonlijke betrekking tot uw dochter staan.

Op grond van rechtelijke uitspraken kun je vaststellen dat de grootouders, naast het zijn van grootouders (de familieband), bijkomende omstandigheden moeten stellen, waaruit voortvloeit dat er tussen hen en uw dochter een nauwe persoonlijke betrekking bestaat.
Er dient aannemelijk te worden gemaakt dat de contacten tussen de grootouders en de minderjarige qua frequentie en vorm in het verleden meer hebben omvat dan het normale contact dat tussen grootouders en kleinkinderen bestaat. Daarvan is in uw geval geen sprake dus de kans is erg klein dat de rechter een omgangsregeling toekent.

Beoordeel dit antwoord:


Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag