Stel vraag

Familie, Scheiden, Alimentatie

Particulier


Graag wil ik mijn achternaam wijzigen, omdat ik al jaren geen contact heb met mijn vader. Kan dat zomaar?

Dit kan niet zomaar. Dit is afhankelijk van uw persoonlijke situatie en uw leeftijd. Een achternaamswijziging zult u via het ministerie van Justitie kunnen aanvragen.

Beoordeel dit antwoord:

Er is een verschil tussen naamswijziging voor minderjarigen, naamswijziging voor meerderjarigen en naamswijziging vanwege psychische en/of lichamelijke gezondheid. Er kunnen verschillende redenen zijn waarom u uw geslachtsnaam wil wijzigen. Of u uw naam kunt laten wijzigen is mede afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Het feit dat u al jaren geen contact heeft met uw vader kan een rol spelen. Er zal een belangenafweging worden gemaakt.
U zult bovendien ook aan verschillende voorwaarden moeten voldoen om uw naam te mogen wijzigen.

Het verzoek tot wijziging van de achternaam moet door middel van een aanvraagformulier bij de Dienst Justis van het Ministerie van Justitie te ’s-Gravenhage worden ingediend. Indien u als ouder de naam van uw minderjarige kind wil laten wijzigen moet u eerst toestemming hebben van de andere ouder.

Om een verzoek tot naamswijziging te doen, moet u overigens de Nederlandse nationaliteit hebben.

Beoordeel dit antwoord:


Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag