Stel vraag

Zakelijk, Arbeid, Schade

Particulier


Goeiemiddag,

Mijn vrouw werkte tot voor kort op een Kinderdagverblijf.
Zij heeft 3 tijdelijke contracten gekregen.

Per 1 Juli is haar laatste tijdelijke contract verlopen en haar is op tijd meegedeeld dat deze niet zou worden omgezet in een contract voor onbepaalde tijd.

Ze heeft niks getekend dat ze hiermee akkoord is gegaan.

Ze heeft logischerwijs na 1 Juli ook geen roosters meer ontvangen en dus niet meer te werk gegaan.

Gister heeft ze opeens Salaris ontvangen.
Nadat ze hierover gebeld heeft werd verteld dat er niet bekend was dat ze uit dienst was.
Haar leidinggevende was dit vergeten door te geven aan het hoofdkantoor.

Betekend dit niet dat ze officieel nog in dienst is en dus haar contract stilzwijgend is verlengd in een vaste aanstelling ?
Alvast bedankt

Nee. Dat is pas het geval als er niet schriftelijk was opgezegd en uw vrouw gewoon was gaan werken en ook toegelaten werd te werken, al was het maar voor een uur of wat. Onder de door u geschetste omstandigheden wat er feitelijk op neer komt dat er per ongeluk loon is betaald, is dat niet het geval.

Beoordeel dit antwoord:

Reactie van de vraagsteller

Er is niet schriftelijk opgezegd.
Mn vrouw is niet gaan werken omdat ze niet ingeroosterd was.
Ze had een min/max contract dus de minimale uren kreeg ze altijd uitbetaald. Ook al kwam ze hier niet aan.

Er is niet per ongeluk loon betaald. Er is loon betaald omdat ze "officieel" een maand na dato nog in dienst is.


Het kan lastig worden om dit in een procedure aannemelijk te maken, omdat zij na het verlopen van het contract niet meer is ingeroosterd. Dat maakt het juist aannemelijk dat het contract niet is verlengd. Naar dat soort feiten kijkt de rechter ook. Als er vaker een periode is geweest dat uw vrouw een maand niet stond ingeroosterd, wordt het weer anders. Daarbij komt, uw vrouw is medegedeeld dat het contract niet verlengd wordt. Niet schriftelijk en dat is onhandig, maar het is wel gezegd.

Zoals gezegd, u kunt zich op het standpunt stellen dat het contract stilzwijgend is verlengd, maar de rechter zal naar alle omstandigheden kijken.

Succes

Beoordeel dit antwoord:


Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag