Stel vraag

Wonen, Buren

Particulier


Goedendag. Ik heb recht van overpad van mijn buurman. Deze wil graag zijn huis verkopen maar kan moeilijk een koper vinden door mijn recht van overpad. Hij heeft mij voorgesteld om het af te kopen. De huiswaarde is nu rond de 380.000. Wat zou een redelijke vraagprijs zijn? Heeft u misschien een indicatie.

De waarde van uw huis wordt mede bepaald door het recht van overpad. De waarde van het overpad hangt af van de wijze van het recht: is het een persoonlijk recht (alleen u heeft het recht van overpad en niet een koper van uw huis) of is het recht van overpad als een erfdienstbaarheid vastgelegd in de eigendomsakte van uw huis (zie eigendomsakte). Daarnaast hangt de waarde af van de frequentie waarmee gebruik wordt gemaakt van het overpad (gaat u er dagelijk overheen of alleen bij gelegenheid). Het beste kunt u een taxateur vragen om een waarde-inschatting te maken, er zijn geen richtlijnen hiervoor en er is weinig jurisprudentie hierover.

Beoordeel dit antwoord:

Reactie van de vraagsteller

Hartelijk dank. Het betreft een vastgelegd recht in de eigendomsakte en er staat niet in over de frequentie. Ik ga er ongeveer een keer per dag overheen maar als ik het huis zou verkopen kan de nieuwe koper er voor kiezen om er veelvuldiger gebruik van te maken. bv een gezin met kinderen die allemaal een fiets achterom brengen. Dat is de reden waarom eventuele kopers voor het huis van de buurman afhaken. Mogelijk geeft dit iets meer houvast voor u om iets concreter aan te geven.


U zou als vertrekpunt kunnen uitgaan van de waarde van de grond, te bepalen door een taxateur waar u beiden vertrouwen in heeft. In hoeverre kopers van uw woning er later eventueel meer gebruik van zullen maken laat zich op dit moment niet voorspellen. Daarbij zou u de kosten voor de wijziging zoals notariskosten, e.d door uw buurman kunnen laten voldoen en zou u wel indien het recht van overpad is opgeheven een persoonlijk recht voor gebruik van het pad door uzelf moeten overeenkomen.

Beoordeel dit antwoord:

Eens met de vorige schrijver. Een taxateur/makelaar kan een waarde-inschatting maken, hier kunnen ook kosten aan verbonden zijn. Als u instemt met afstand van de erfdienstbaarheid van overpad moet dit notarieel worden vastgelegd. Let op dat bij afstand van een erfdienstbaarheid overdrachtsbelasting verschuldigd is (6% over de waarde van het recht van overpad) door diegene die de onbelaste grond "verkrijgt" (dit is uw buurman). U moet dus afspreken dat alle kosten, dus die van de taxateur en de notariskosten en de overdrachtsbelasting voor rekening van uw buurman komen, hij heeft er tenslotte profijt van. De kosten kunnen per taxateur en notaris verschillen. Wilt u na de afstanddoening gebruik maken van het overpad zolang u er woont/eigenaar bent, zult u inderdaad een persoonlijk recht van overpad moeten bedingen. Dit kunt u samen (dus zonder tussenkomst van de notaris) afspreken maar kunt u ook, als u toch al een akte laat opmaken door de notaris voor de afstanddoening van het recht, in die akte laten vastleggen, dit biedt u meer rechtszekerheid.

Beoordeel dit antwoord:

Reactie van de vraagsteller

Dank u vriendelijk voor uw adviezenGratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag