Stel vraag

Zakelijk, Arbeid, Schade

Particulier


Goedendag,

Ik heb een vraag over iemand die in de ziektewet zit.
We weten dat het grote gevolgen heeft voor WW en ziektewet uitkering (omdat die, inclusief opgebouwde jaren) stop gezet gaan worden.
Dit is ook iets waar we heel bewust van zijn en al één en ander over hebben laten voorlichten.

Maar klopt het los daarvan, dat je als werknemer ontslag kunt nemen tijdens thuis zitten vanuit de ziektewet?

Zo ja:
- Is het mogelijk om dit op staande voet/per direct te doen, of kan dit door de werkgever of iemand anders tegen gehouden worden?
- Wanneer het niet per direct gedaan wordt, maar met inachtneming van de opzegtermijn, kan de werknemer deze opzegtermijn dan thuis uitzitten?
- Moet er dan tijdens de opzegtermijn toch nog een bezoek gebracht worden aan de arbo-arts en moet men dan toch nog meewerken aan eventuele extra (deskundigheids-)onderzoeken, ook al gaat het ziektewettraject na de opzegtermijn stoppen?


We beseffen dat het grote gevolgen heeft voor WW en ziektewet uitkering en dat men om die reden een eigen ontslag meestal afraadt.
Er spelen echter gezondheidstechnische redenen, die ervoor zorgen, dat het stopzetten het herstel aanzienlijk zal gaan bevorderen.

We hebben op dit moment dan ook even niet de vraag, of het wel of niet verstandig is om zelf ontslag te nemen, maar wel wat voor mogelijkheden er zijn om zelf ontslag te nemen en in hoeverre dit nog tegen gehouden kan worden of problemen kan gaan geven, buiten de genoemde stop van WW en ziektewet uitkering.

Met vriendelijke groetTuurlijk mag dat als u alle consequenties overziet en aanvaardt. De werkgever kan meewerken aan een ontslagname per direct of verzoeken om de opzegtermijn te hanteren. Dat laatste lijkt me niet in het voordeel van de werkgever en deze zal wel mee willen werken. Als de werkgever het ontslag accepteert hoeft er geen medewerking plaats te vinden tot onderzoeken.

De werkgever zal wel de ontslagname op papier willen hebben en jullie moeten absoluut zeker zijn dat dit de weg is die jullie inslaan. Maar nogmaals, alles mag.

Veel succes en vriendelijke groet,

Beoordeel dit antwoord:

In aansluiting op het advies van mijn collega Polderman het volgende. Uit de rechtspraak volgt dat nu de gevolgen voor de werknemer heel groot zijn de werkgever met 100 % zekerheid moet weten dat de werknemer dit echt wil en alle gevolgen van zijn handelen overziet. Als ik de werkgever zou bijstaan dan zou ik van de werknemer eisen dat hij zich door een jurist laat adviseren voordat zou adviseren akkoord te gaan met een ontslagname door de werknemer.

Beoordeel dit antwoord:

Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag