Stel vraag

Politie, Justitie

Particulier


Goedendag,
Ik heb 20-02-19 een strafbeschikking gekregen voor het maken van een wheelie met mijn motor a 200 Euro.
Ik ben in verzet gegaan want: geen verkeer in de buurt, dus geen gevaarlijke situatie; geen controle-verlies over motor bevestigd door agent; gewoon accelereren, niet aan het balanceren op achterwiel.
Mijn verzoek aan justitie: lagere boete (boete onevenredig hoog voor snel optrekken).

Merk op:
Op de strafbeschikking staat: "Betaal niet als U in verzet gaat".


Nu ontvang ik 2 identiek dezelfde brieven (neem aan foutje) op dezelfde datum, 3 juni 2019, waarop staat

"Op 5 april werd door U verzet gedaan tegen strafbeschikking. Voor de goede orde wijs ik er op dat deze strafbeschikking reeds onherroepelijk is. Daarom zal de executie van de straf NIET worden stopgezet.

Ik wijs U op de mogelijkheid dat het verzet weer kan worden ingetrokken Indien U het verzet toch doorzet, dan kan ik u nu reeds mededelen, dat er ter zitting niet ontvankelijkheid zal worden gevorderd."

De vraag aan U:

Ik begrijp niet dat op de strafbeschikking staat dat ik in verzet kan gaan. En er vervolgende bovenstaande bericht gestuurd wordt dat het blijkbaar helemaal geen zin heeft om in verzet te gaan.

Of is de brief op een moeilijke manier bedoelt om te zeggen dat ze mijn verzet gelezen hebben, maar dat ze niet mee kunnen gaan in mijn redenering en de straf gehandhaafd blijft?

En dan helemaal raar: zonder dat ik een nieuwe betaaltermijn heb gekregen krijg ik een aanmaning met een verhoging van 15 Euro omdat ik blijkbaar niet tijdig betaald heb!

Kortom:
a. Waarom zegt men dat ik in verzet kan gaan en trekt men dit later in?
b. Hoe kan ik nu een verhoging krijgen terwijl ik in eerste instantie niet moest betalen als ik in verzet zou gaan?

Wanneer u het niet eens bent met een aan u opgelegde strafbeschikking dient u binnen veertien dagen verzet in te stellen tegen de strafbeschikking. Stelt u niet tijdig verzet in, dan wordt de strafbeschikking onherroepelijk en bent u verplicht de boete te betalen.

Het Openbaar Ministerie gaat er in uw geval blijkbaar vanuit dat u niet binnen veertien dagen na het bekend worden met de strafbeschikking verzet hebt ingesteld. U zult moeten aantonen dat u die termijn van veertien dagen niet hebt overschreden om alsnog ontvankelijk te zijn in uw verzet.

Beoordeel dit antwoord:

Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag