Stel vraag

Zakelijk, Arbeid, Schade

Particulier


Goedendag,

Graag zou ik willen weten of de gemeente het recht heeft om mijn uitkering 3 maanden (eerst 1 maand, vervolgens gesprek daarna 2 maanden) volledig in te trekken nu ik verwijtbare gedragingen "het werk niet accepteren, niet solliciteren" heb getoond.

Ik heb deze verwijtbare gedragingen getoond, omdat ik (alleenstaande ouder) een HBO opleiding volg en thuis twee kinderen (21 en 22) heb. Ik zou eerder denken dat de gemeente mij een handje zou willen helpen met de financiering van de opleiding, integendeel: heb 3 maanden geen uitkering gehad en leef nu van leningen van anderen totdat ik de opleiding afgerond heb. De opleiding financier ik ook door middel van leningen.

Bezwaar termijn van 6 weken is verlopen en dus kan ik niet bezwaar indienen. Maar, binnenkort word ik opnieuw uitgenodigd om een gesprek met de gemeente aan te gaan. De gemeente zal wederom verzoeken om aan het werk te gaan, maar ik zelf zou dat niet aankunnen, omdat de opleiding perfect verloopt (zit jaar twee en heb mijn propedeuse al behaald) en ik daarnaast echt niet red om te werken (tenzij de school daar ruimte voor biedt).

Zelf heb ik gezegd dat ik bereid ben om werk van de ICT-sector met liefde te accepteren, nu mijn opleiding in komende jaren ook verlangt dat ik in de ICT-sector werk (vandaar dat ik voor school ook stage gelopen had om ervaring op te doen en niet gewerkt had voor de gemeente, de school bood ruimte om ervaring op te doen).

Mijn punt: het is niet dat ik niet aan het werk wil, integendeel, ik wil aan het werk nadat ik mijn opleiding behaald heb.

Moet ik nu echt mijn opleiding, die zo goed verloopt, opzeggen en voor de gemeente gaan werken?

In concreto mijn rechtsvraag: kan ik deze beschikking van de gemeente aanvechten met de gegeven argumenten?

Hopelijk kunt u een antwoord op de vraag geven. Ik zou dat zeer waarderen. Alvast dank voor de eventuele moeite.

De gemeente kan van u eisen dat u solliciteert en werk accepteert als u een uitkering wilt. U heeft niet het recht om met behoud van een uitkering een HBO opleiding te volgen en pas nadat u het diploma hebt gehaald werk te accepteren. Ten aanzien van het aanvechten van de beschikking is het probleem dat de bezwaartermijn al verstreken is en dan is de beslissing opherroepelijk.

Beoordeel dit antwoord:

Afgaande op uw informatie moet ik u helaas berichten dat de gemeente de wwb-uitkering kan stopzetten als iemand niet solliciteert en/of een baan weigert te accepteren. De wwb is een vangnetvoorziening voor het geval iemand echt niet aan het werk kan. Een opleiding volgen mag alleen in de avonduren, als dat het accepteren van een baan niet belemmert. De sociale dienst kan eventueel toestemming geven voor een dagopleiding (meestal een korte). Dat u twee kinderen thuis heeft wonen is eveneens geen argument om een baan niet te accepteren, zeker niet gelet op de leeftijd van uw kinderen. De bezwaartermijn is verstreken volgens de informatie dus tegen dat besluit kunt u niet meer in bezwaar. Wat u kunt proberen is de situatie in het gesprek uitleggen. Maazr ik betwijfel of u daar veel mee zult opschieten. Succes.

Beoordeel dit antwoord:


Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag