Stel vraag

Particulier


Goedenavond,

Wij hebben in 2014 een winkelpand verkocht in Duitsland, Nu is er een brief binnengekomen van een Duitse advocaat die namens koper bericht dat het pand vochtproblemen heeft (waar ons niets van bekend is).
Zij eisen dat dit verholpen wordt, of anders zullen zij ontbinding van de koopovereenkomst in gaan zetten (voor zover ik begrijp)....
Los van inhoudelijke vragen hierover, eerst:

Er moet voor 25/10 gereageerd worden.

Nu is mijn vraag:
- mogen wij verzoeken om deze brief in het Nederlands te ontvangen?
- Mogen wij in het Nederlands reageren?
-Zijn wij gehouden aan deze (reactie)termijn
-Kunnen wij mbt gestelde datum een soort "pro forma" brief vooruit sturen met daarbij de opmerking dat een definitieve versie zsm daarna volgt?

Ik begrijp dat bovenstaande niet zozeer met vastgoed te maken heeft.
Mocht dit meer betrekking hebben op ander soort recht, wilt u dan zo vriendelijk zijn om aan te geven waar wij informatie over dergelijke "internationale - juridisch" vragen terecht kunnen?

Tenslotte, weet u misschien of er iets als een Nederlands of Engels vertaald Duits wetboek online bestaat?

Bij voorbaat veel dank voor de moeite!

Vriendelijke groet,

Mijn advies is om snel contact te zoeken met een Duitse advocaat. De kans is groot dat deze kwestie naar Duits recht zal worden behandeld en dat een Duitse rechter bevoegd is.

Beoordeel dit antwoord:

ik ga ervan uit dat in uw geval de koopovereenkomst in het Duits is opgestelt, is dit juist? Op een koopovereenkomst over een pand dat in Duitsland staat, is Duits recht van toepassing. De overeenkomst moet bij een Duitse notaris getekend worden en is daarom meestal in het Duits opgesteld. Indien dit het geval is, lijkt het mij mogelijk dat u in het Duits wordt sommeerd.
De sommereing heeft (onder andere) ter gevolg dat de wederpartij vanaf het genoemde datum kan dagvaarden zonder het risico te lopen dat zij de kosten van de procedure moeten betalen - dit geldt uiteraard alleen voor het geval dat zij de zaak winnen.
Het is vrij gebruijkelijk om tussen advocaten om een verlenging van een termijn te vragen. Indien u geen bevestiging krijgt dat de termijn inderdaad wordt verlengd, loopt u altijd gevaar dat u wordt gedagvaardt. Of de wederpartij inderdaaad direct overgaat tot dagvaarding is vaak ervan afhankelijk of zijn in een schikking geintereseerd is of juist niet. Natuurlijk is ook van belang of de wederpartij ervan uitgaat een gerechtelijke proceduren te winnen. In Duitsland moet namelijk bijna altijd die persoon de griffierechten en advocaatkosten van bijde partijen betalen, die de zaak verliest.

Als u German Civil Code BGB googelt, kunt u een vertaling van het Duitse BW vinden. Echter lijkt het mij niet mogelijk om uw geval alleen met het wetboek op te lossen. Wat gebreken in panden betreft, zult u ook wat kennis van de jurisprudentie moeten hebben.

Beoordeel dit antwoord:

Volgens mij is Duits recht van toepassing en zal en Duits rechtsbank bevoegd zijn. Dus zal het een goede idee zijn en Duits advocaat in de arm te nemen. Wij helpen u graag.

Wij kunnen vandaag/morgen een brief naar de andere advocaat sturen en verlenging aanvragen.

Ter zake: als er de gewone tekst door de notaris is gebruikt moet de koper proef legen dat u kennis heeft gehad.

Beoordeel dit antwoord:

Reactie van de vraagsteller

Hartelijk dank voor uw advies en antwoorden!

Ja: pand en koopakte zijn Duits/Duitse notaris. Het betreft dan ook Duits recht.

Mijn vraag was vooral: of er een internationale regeling bestaat over correspondentie particulier- buitenlandse advocaat: of er misschien een regel bestaat dat dit in de taal van de “ aangeklaagde” moet gebeuren.
Wij hebben dit de Duitse advocaat per email gevraagd echter nog geen reactie.
(waarschijnlijk geldt bovenstaande wel voor gerechtelijke procedures maar misschien niet voor “ gewone” correspondentie met advocaat)?

Omdat wij (bis zum) voor 25/10/2016 moeten reageren met “ Stellungnahme” sturen wij nu maar een mail met antwoorden op zijn punten en verzoek tot uitstel. Zowel in (steenkolen) Duits als in Nederlands-

Met daarbij wederom de vraag over vertaling en ook de opmerking dat indien er geen uitstel mogelijk is, deze brief in Nederlands dan maar als formele reactie te beschouwen.

Ik denk dat hij tot schikking bereid is omdat hij aangeeft dat er een mogelijkheid is om tot 30/11/2016 het gebrek te herstellen (zijnde vochtprobleem). En anders ontbinding koopovereenkomst aan te vragen.

Echter, wij waren tot deze brief helemaal niet bekend met welk gebrek dan ook. En was er bij de verkoop in 2014 geen enkel probleem. Daarbij sturen zij geen enkel bewijs waaruit blijkt dat er een vochtprobleem is. Hier zullen wij uiteraard wel om vragen. Maar zijn van mening dat de koper om andere (persoonlijke) redenen van het pand af wil.

Mijn vraag nu is dus:
- In hoeverre ben je gehouden aan een gestelde termijn zoals 25/10/2016 door een advocaat?
- Is de advocaat verplicht om uitstel te verlenen als hierom door ons (particulier) verzocht wordt?

Veel dank!


Als (zoals waarschijnlijk wel het geval zal zijn) Duits recht van toepassing is, dienen uw vragen naar Duits recht te worden beantwoord. Zoals ik u al heb geadviseerd, u doet er verstandig aan om een jurist/ advocaat in de hand te nemen die u in Duitsland en met verstand van Duits recht kan bijstaan.

Beoordeel dit antwoord:

Vraag 1)
Als u niet zou reageren, moet u rekening houden dat de koper u dagvaart.

Vraag 2)
Een advocaat is niet verplicht uitstel te geven – maar gewoon doet hij het wel als er reden worden aangevoerd (bijv. tijd voor vertaling, een advocaat word in de arm genomen).

Volgens Duits recht moet de koper eerst herstel eisen voor hij mag ontbinding aanvragen. Dit betekend dus niet dat hij tot schikking bereid is.

Jan Paul Kleijwegt had gelijk. Goed advies is duur – geen advies of erg advies is duurder!

Beoordeel dit antwoord:

Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag