Stel vraag

Zakelijk, Arbeid, Schade

Particulier


Goedenavond,
Grasag uw aandacht voor het volgende.

Ik ben zzp’er. In 2011 ben ik een samenwerkingsverband aan gegaan met Fecit Vormgevers BV. Het samenwerkingsverband betrof de uitgave van een Cultuur-Historisch magazine onder de titel Het leven in… Voor het gemak is er bij Fecit Vormgevers BV een handelsnaam gemaakt. De handelsnaam is Uitgeverij Quadraat. Zo is dat ook aangemeld bij de KvK onder nummer 30215568. Buiten de aanmelding bij de KvK zijn er geen getekende stukken. Wel zijn er afspraken over vergoedingen en het verstrekken van cijfers gemaakt.
25 oktober jl. is door Fecit vormgevers de samenwerking beëindigd. Waarom dat is gedaan weet ik niet maar volgens mij is er een samenhang met het niet verstrekken van cijfers (financieel en verkoopaantallen). Daarnaast is er een discussie over de nog openstaande nota’s van mij aan uitgeverij Quadraat. Volgens mijn boekhouding betreft dat een totaalbedrag van € 7982,50 en volgens Quadraat (Fecit vormgevers verzorgde de boekhouding) € 6555,00.
Per aangetekende brief van 8.11.2012 lieten zij mij weten dat dat bedrag t.z.t. betaald zou worden. Op maandag 12 november ontving ik een briefje van Fecit Vormgevers waarin zij mij lieten weten dat zij door zouden gaan met het uitgeven van Het leven in … (de copyrights op dit magazine liggen bij uitgeverij Quadraat). Op 13 november heb ik gereageerd op de brieven van 8 en 12 november. In die reactie heb ik hun een betalingsvoorstel gedaan (op basis van de €6555,00) en gemeld dat ook ik door zou gaan met een magazine waarvan vorm en opzet gewijzigd zou worden.
Op 14 november ontving ik een mail waarin gesteld werd: ‘Het spijt mij te moeten vernemen dat je van plan bent de serie in gewijzigde vorm te willen gaan uitgeven.
Reden dat we je niets meer gaan uitbetalen’.

Kunt u mij adviseren welke stappen ik kan en moet ondernemen?

Met vriendelijke groet

Niet in geschil is dat F BV verplicht is u een bepaald bedrag te betalen. F BV vindt echter dat zij daartoe niet meer verplicht zijn doordat u een concurrerend magazine opzet. Als er niets op papier staat, zou ik menen dat F BV geen recht heeft u de uitgave van een eigen magazine te verbiden. Dat kan dus geen argument zijn om u niets meer te betalen.

De discussie over de omvang van het bedrag waarop u recht heeft kan ik nu niet beantwoorden, daarvoor zijn te weinig gegevens voorhanden. Uiteindelijk bent u degene die zult moeten aantonen dat het door u genoemde bedrag het juiste bedrag is.

Beoordeel dit antwoord:


Er is meer informatie over wat er precies is vastgelegd en de exacte gang van zaken nodig om u een advies te kunnen geven. Ik raad u daarom aan vrijblijvend rechtstreeks contact op te nemen met een van de juristen op deze site (zie bijv. de button 'direct contact' bij dit antwoord).

Beoordeel dit antwoord:

U heweft een vordering, die is erkend. De bezwaren tegen eigen activiteiten uwerzijds rechtvaardigen niet het opschorten van die betaling. Direct via de rechter laten incasseren is mijn advies. Zou me verbazen als dat niet korte weg rechtdoor succes heeft.

Verder moet die uitgeverij maar een verbod jegens u vragen op het zelf uitgeven van enig blad. Dat is wel een lastige vordering en op het 1e gezicht denk ik dat zij zo'n vordering niet heel makkelijk hard kunnen maken. Licht uiteraard ook aan wat er op papier staat.

Beoordeel dit antwoord:


Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag