Stel vraag

Familie, Scheiden, Alimentatie

Particulier


Goedemorgen,

Mijn moeder ligt in een scheiding van haar man die veel schulden heeft gemaakt. Ze zijn in gemeenschap van goederen getrouwd. Omdat ze weg moest heb ik haar op het adres van mijn (koop appartement) laten inschrijven en het is de bedoeling dat ze er tijdelijk gaat wonen. Ik trek dan bij mijn broer in.

Er is een convenant tetekend waarin mijn moeder afstand doet van de schulden. Ik ben nu toch bang dat eventuele schuldeisers na de scheiding mijn huis leeghalen. Is deze angst reƫel en zo ja, wat kan ik het beste doen?

Groeten.

Gelet op de gemeenschap van goederen, is uw moeder niet gevrijwaard voor het verhaal op haar van deze schulden. Zij blijft hiervoor hoofdelijk aansprakelijk, ongeacht de afspraken met haar ex in het convenant. Wat wel helpt, is als haar ex de oude schulden na de echtscheiding allemaal ineens aflost met een nieuwe schuld welke alleen op zijn naam staat.

Beoordeel dit antwoord:

Reactie van de vraagsteller

Dank u, betekent dit dat mijn inboedel gevaar loopt?


"Afstand doen van schulden" kan niet. Waarschijnlijk bedoelt u dat de ex-man de schulden voor zijn rekening neemt. Het verschil? Zolang deze nog niet zijn betaald kunnen de schuldeisers ook uw moeder ten volle aanspreken. Zij heeft dan verhaal op haar ex.

U kunt - als u heel zeker wilt izjn - nog voor uw moeder uw woning betrekt vastleggen welke spullen van u zijn en de woning "gemeubileerd" ter beschikking stellen. Dat kan bijvoorbeeld door e.e.a. bij de notaris vast te leggen of een proces-verbaal van constatering te laten opmaken door een deurwaarder, VOOR uw moeder intrekt. Daarmee staat vast dat u voordien de houder bent van de spullen en op grond van de wet wordt u vermoed bezitter en eigenaar te zijn (wat u ook bent). U kunt dat op tafel brengen als iemand toch beslag zou willen leggen op uw spullen als men geld van uw moeder te goed heeft.

Beoordeel dit antwoord:

U loopt alleen gevaar met uw inboedel, als u niet kunt aantonen dat u eigenaar bent van deze inboedel.

Beoordeel dit antwoord:

Bedenk dat u door deze constructie uw eventuele hypotheekrente-aftrek gevaar loopt, aangezien er geen sprake meer zal zijn van een eigen woning, en u wellicht problemen krijgt met uw bank als u zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de bank uw woning ter beschikking van iemand anders stelt.

Beoordeel dit antwoord:


Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag