Stel vraag

Wonen, Buren

Particulier


Goedemorgen heer/ mevrouw,
Ik heb een huis gekocht en dit ben ik gaan verbouwen.
Ik heb een vriend ingeschakeld die een eigen aannemers bedrijf heeft.
Deze heb ik een hoop geld betaald en de verbouwing is niet klaar en het werk wat hij geleverd heeft is van zeer slechte kwaliteit.
De duur die hij opgaf was drie weken en na vijf maanden heb ik hem verzocht ze spullen op te halen de reeds betaalde spullen achter te laten.
Hij heeft nu zijn spullen opgehaald en een klein beetje materiaal achter gelaten.
Nu hij weg is komen er steeds meer problemen naar boven.
Mijn vraag is of het mogelijk is om mijn geld of gedeeltelijk mijn geld terug te halen?

Hoofdregel is dat als niet wordt geleverd wat is afgesproken u ook evenredig minder hoeft te betalen. Betalingen geven een vermoeden van akkoord zijn met het geleverde.

U kunt nadien natuurlijk ontdekken dat er gebreken zijn in hetgeen is geleverd. U dient dan een redelijke termijn te gunnen om dit in orde te brengen en aan te geven dat u meneer in gebreke stelt voor het geval e.e.a. niet binnen die redelijke termijn in orde is gebracht. Als u die kans niet biedt verzwakt dit uw juridische positie sterk.

Beoordeel dit antwoord:

Reactie van de vraagsteller

Dank u wel voor het snelle reageren.
Er is een probleem onstaan dat ik deze persoon niet meer in mijn huis wilt hebben.
Deze persoon was toen nog een vriend en nu niet meer. Hij heeft via social media mij uitgescholden en zijn vrouw mij voor leugenaar uit gemaakt.
Door wat er gebeurt is ben ik er ook achtergekomen dat deze meneer een gokveslaving heeft en bij diverse andere partijen het zelfde niveau van werk heeft achtergelaten. Ook deze personen krijgen nog geld van deze meneer.
Mijn vraag is nu of ik verplicht ben om hem de gelegenheid te geven om zijn werk te herstellen?
Hij beloofde het binnen drie weken voor alkaar te hebben en na vier maanden was hij nog niet klaar.Hierop hebben we afspraken gemaakt wanneer hij wat zou afhebben en zelfs deze heeft hij niet kunnen nakomen. Na een maand na deze afspraken heb ik hem verzocht zijn spullen maar weg te halen.
Ik verwacht nu niet dat hij het wel in korte tijd voor elkaar gaat krijgen.
Dit allemaal hebben we via appen, sms en mail afgesproken.


Als nakoming blijvend onmogelijk is of uitlatingen zijn gedaan waaruit kan worden opgemaakt dat de opdrachtnemer de verplichtingen niet zal nakomen is in gebreke stellen niet vereist. Het levert wel regelmatig juridische discussies op als dit argument wordt ingezet.

Als meneer al eerder termijnen niet heeft gehaald en de tijd kreeg om alsnog correct op te leveren is verdedigbaar dat de betreffende termijn al is gesteld.

U dient e.e.a. in ieder geval duidelijk schriftelijk vast te leggen. Apps en SMS-jes kunt u naar uw eigen e-mailadres sturen en vervolgens uitprinten: in ieder geval goed bewaren! Ook dat al een nadere termijn werd gegund en hij toen vervolgens toch niet correct opleverde, graag vermelden bij versturen in gebrekestelling en aansprakelijkheidstelling. E.e.a. is wel relevant want ik ga er van uit dat zonder procedure niets terugbetaald gaat worden.

Beoordeel dit antwoord:

Reactie van de vraagsteller

Zou ik nu al dingen kunnen/mogen herstellen?
Dit aangezien hij het warm en koud water verkeerd om heeft gemaakt waardoor er alleen heet water uit met douche en badkraan komt en ik nu niet kan douchen.
Om het te herstellen dient het bad uitgebouwd te worden om bij de leidingen te kunnen komen.
Of moet er eerst iemand langskomen om de situatie op te nemen.


In een evt. procedure is de vraag of meneer al in verzuim is komen te verkeren een belangijk aandachtspunt, als aangegeven in mijn eerste antwoord. Daarnaast is een belangrijk aandachtspunt welke schade u heeft geleden en wat dit in euro's betekent. Het is in dat kader erg belangrijk alles goed vast te leggen om bewijs en onderbouwing te kunnen leveren. Dat is in de praktijk vaan moeilijker dan vooraf verwacht.

Dus: foto's maken & een deskundige derde (andere aannemer bijvoorbeeld)laten vast stellen wat er mis is en wat de daaraan verbonden kosten van herstel zijn. Een rechter wil soms een deskundige laten kijken. Als de situatie al is veranderd/gerepareerd kan dat niet meer. Dat betekent dat u dan vooraf heel goed uw bewijspositie op orde wil hebben gebracht. Anders loopt u het risico gelijk te hebben, maar het niet te krijgen bij de rechter.

Beoordeel dit antwoord:

Reactie van de vraagsteller

Als ik het goed lees is het beter om een derde partij hier naar te laten kijken. Hier zijn natuurlijk ook kosten aan verbonden.
Zijn er kosten aan verbonden om vooraf te kijken of ik voldoende bewijs heb om een procedure aan te gaan.
Het is dan ook slim om snel te handelen aangezien ik er last van ondervind dat ik niet in me eigen huis kan douchen.
Wat zijn minimaal/gemiddeld de kosten die aan zo een procedure zitten?
Ik ga er vanuit dat ik al kosten ga maken op het moment dat ik laat onderzoeken of ik iets kan terug halen.


Een eenvoudige procedure kost u minstens 3 tot 5 duizend euro. Een meer exacte inschatting kan worden gemaakt na een evt. intake-gesprek.

Afhankelijk van het financiƫle belang van de zaak en uw portemonnee als particulier kunnen er aangepaste prijsafspraken worden gemaakt. Het moge duidelijk zijn dat de kostprijs van de verbouwing & de reparaties moet worden afgewogen tegen de kosten van een procedure. Deze krijgt u ook als u wint slechts ten dele vergoed.

Er zit voor u een spanningsveld tussen juridische (on)zekerheid en de boel snel op orde hebben. Een voorinschatting m.b.t. bewijs is in deze nooit sluitend. Daarom: foto's maken en offerte vragen voor reparatie lijkt me een praktische stap in de goede richting voor u. Desgewenst kunt u via deze website rechtstreeks contact opnemen voor een afspraak.

Beoordeel dit antwoord:

Reactie van de vraagsteller

Wat zijn de kosten van een intake gesprek en moet ik alle informatie meenemen zoals de commenucatie tussen mij en de aannemer, een offerte wat de reparatie kosten gaan worden, een verslag van een derde partij wat de mogelijke kosten van de aannemer zijn geweest etc.


Kosten intake gesprek verschillen van advocatenkantoor tot advocatenkantoor. Ik bevestig meestal dat het eerste half uur niet in rekening wordt gebracht als wordt geconcludeerd dat het niet nodig is mij in te schakelen. Maar als uw kwestie geen zaak wordt voor mij als advocaat wil ik sowieso af zien van het in rekening brengen van het intake gesprek. Is iets waarover ook bij het maken van een afspraak desgewenst een afspraak kan worden gemaakt.

Inderdaad stel ik het zeer op prijs als u de relevante stukken meebrengt naar een intake. Daaronder vallen in ieder geval: offerte; opdrachtverstrekking (alle getekende stukken);rekeningen; correspondentie en als er werkbonnen zijn afgetekend, kopieƫn van die werkbonnen.

Beoordeel dit antwoord:

Reactie van de vraagsteller

Hoe kan ik een goeie aannemer vinden die de offertes kan maken?


Via google kunt u veel tips krijgen. Het meest praktisch is een aannemer die actief is binnen uw regio.

Beoordeel dit antwoord:


Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag