Stel vraag

Zakelijk, Arbeid, Schade

Particulier


Goedemiddag,

Wij hebben geen CAO op het werk. Graag wil ik weten op hoeveel uur (doorbetaald vanuit de werkgever zonder inhouden van vakantie uren) ik per jaar recht heb vanuit mijn werkgever voor ziekenhuis bezoek.

Op grond van de wet hoeft uw werkgever alleen het loon van u door te betalen als u ziek bent, of uw werk niet kunt doen door een oorzaak die voor rekening en risico komen van de werkgever (denk aan bedrijfsrisico's, weersomstandigheden, brand, explosies). Uitgangspunt voor ziekenhuisbezoek is dat u dat buiten werktijd doet dan wel er er officieel vrije uren voor opneemt. De wet kent één uitzondering, te weten het calamiteitenverlof dat is opgenomen in de Wet Arbeid en Zorg maar daarvan is in dit geval geen sprake.

Beoordeel dit antwoord:

Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag