Stel vraag

Zakelijk, Arbeid, Schade

Particulier


Goedemiddag,

Op de Wikipediapagina van mijn werk staat informatie die schadelijk is voor het imago van de instelling. Hoe kan ik de oorspronkelijke tekst verwijderen? Want na het verwijderen is de oorspronkelijke tekst weer terug geplaatst. Wel wordt de informatie ondersteund met externe bronnen van een onafhankelijk onderzoek.

Moet ik in overleg? Moet ik aankomen met argumenten of een tegenreactie? Wie is eigenlijk eigenaar van deze pagina?

Zie uit naar de reacties.


Geachte vraagsteller,

Het verdient in principe altijd de voorkeur om hieromtrent in overleg te treden met de plaatser van de informatie. Wikipedia plaatst deze berichten niet zelf. Indien u kunt achterhalen wie de plaatser van het bericht is dan kunt u proberen met deze persoon contact opnemen. Vraag naar de vermelde externe bronnen zodat u deze desgewenst na kunt gaan.

Als deze informatie objectief niet klopt dan zou u kunnen overwegen om - eventueel op grond van smaad of laster - juridische maatregelen te nemen tegen de plaatser van de informatie.

Het is van belang om eerst vast te leggen op welke wijze de plaatser van de informatie reageert. Wat zijn de gehanteerde argumenten en hoe wordt gereageerd op uw argumenten en vraag naar hoor/wederhoor. Als u kunt aantonen dat de informatie onjuist is, dient u de plaatser hierop te wijzen. Het een en ander kan dan ook in strijd zijn met de gebruikersvoorwaarden van Wikipedia.

Daarnaast is van belang of het ook nodig is dat deze informatie op Wikipedia wordt geplaatst, wat is het algemeen belang hiervan? Als de externe bronnen van het onderzoek objectief niet juist zijn, zou u kunnen overwegen om een advocaat te raadplegen. Als er sprake is van smaad/laster zou u (de instelling) kunnen overwegen om hiervan aangifte te doen. Een advocaat zou in een kort geding procedure van de plaatser kunnen vorderen dat deze de informatie verwijdert dan wel aanpast, afhankelijk van de feiten.

Heel veel succes met deze kwestie.

Beoordeel dit antwoord:

Reactie van de vraagsteller

Hartelijk dank voor uw reactie. Hier kunnen we wat mee.


Graag gedaan!

Beoordeel dit antwoord:


Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag