Stel vraag

Consument, Verzekering, Schade

Particulier


Goedemiddag,
Ik heb in 2005 mijn woning gekocht,van de woningbouwcorporatie, nu blijkt dat er onlangs een scheur in de buitenmuur vd douche zit, dit was al in meerdere zelfde huizen gebeurd en dit is door de verhuurder (woningbouw) op hun kosten gemaakt. Deze huizen hebben in 2000 groot onderhoud gehad, waar onder nieuwe gevels. Mijn vraag is, kan ik dit nog op de verkoper verhalen?
Alvast bedankt voor uw antwoord.

Verborgen gebreken waarvan de verkoper wist zijn meestal voor rekening van verkoper. Als het huis niet de eigenschappen mocht bezitten die u er redelijkerwijs van mocht verwachten is dat ook iets waarop u de verkoper kunt aanspreken. Of het laatste hier het geval is, daarover zullen verschillende juristen het met elkaar oneens zijn. De tekst van de koopovereenkomst/notariële akte is hierbij van belang. Als er geen bouwkundig probleem onderligt is het iets om met handjeklap op te lossen. Is het probleem fundamenteler (volgens bijvoorbeeld een architect)dan is het iets om via een advocaat schadevergoeding voor te vragen. Of dat hier het geval is?

Beoordeel dit antwoord:

Dat de verhuurder in het verleden de scheuren heeft gerepareerd bij andere woningen, houdt verband met het feit dat de verhuurder van onroerend goed verantwoordelijk is voor 'groot' onderhoud. U kunt hieraan als eigenaar geen rechten ontlenen.

De vraag of u de verkoper kunt aanspreken is mede afhankelijk van wat er in de koopovereenkomst staat. Als een huurder de door hem bewoonde woning koopt, wordt nogal eens afgesproken dat de huurder bekend is met de woning en dat de verkoper dus niet aansprakelijk is voor gebreken zolang die de bruikbaarheid van de woning niet aantasten.

Voor de vraag of u de verkoper kunt aanspreken is verder nog van belang dat u bekend was met de scheurvorming bij andere, identieke woningen. Dat eenzelfde probleem zich ook bij uw woning zal voordoen, lag dus in de lijn der verwachting. Dat betekent dat het voor u niet zo eenvoudig zal zijn aan te tonen dat uw woning een zogeheten 'verborgen gebrek' heeft.

Beoordeel dit antwoord:

Reactie van de vraagsteller

De verkoper heeft de scheuren in de andere huizen ontdekt en gemaakt toen ik ± 3a4 jaar in dit huis woonde, dus gekocht had.

Bedankt voor de reacties.


OK, dan zijn de feiten wat anders dan ik dacht. Dat zou kunnen betekenen dat, afhankelijk van de oorzaak van de scheurvorming, sprake is van een verborgen gebrek. Dan moet u nog wel de hobbel nemen dat door het gebrek de bruikbaarheid van uw huis in het geding is of kan komen. Dat geldt in elk geval voor de meeste koopovereenkomsten. Daarin wordt aansprakelijkheid van de verkoper voor verborgen gebreken namelijk veelal uitgesloten (behalve voor gebreken die aan de bruikbaarheid van de woning in de weg kunnen staan).

Beoordeel dit antwoord:

Uw nadere reactie gezien. Daarmee blijft dus de vraag staan of het groot danwel klein onderhoud betreft. Gaat het om groot onderhoud dan heeft u recht op reparatie door verhuurder. Gezien kosten/baten afweging blijft het advies staan: benoem dat stuckwerk groot onderhoud betreft en vraag zelf reparatie of een tegemoetkoming in de reparatiekosten. Tenzij... er een bouwkundig probleem onder zit, maar daar ga ik niet van uit.

Beoordeel dit antwoord:


Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag