Stel vraag

Zakelijk, Arbeid, Schade

Particulier


Goedemiddag. Bij mijn huidige werkgever waar ik inmiddels 5 jaar werk rijd ik in een leaseauto. Ik ben over een paar maandjes aan een nieuwe auto toe en men heeft mij gevraagd hier naar te gaan kijken en offertes in te leveren. Dit heb ik gedaan en aan de hand daarvan is een berekening gemaakt door de leasemaatschappij en de auto valt ruim binnen mijn toegstane budget, akkoord dus. Een paar dagen later ontving ik de mededeling dat men een foutje had gemaakt bij de berekening. Men had namelijk gerekend met een dieselauto (wat ik ook moet rijden) i.p.v. een benzineauto, welke tot de rekennorm behoort (60 mnd, 27.500 km, benzinemotor). De benzine auto komt ca. € 120,- p/m hoger uit envalt dus buiten mijn budget. Op basis hiervan moet ik nu nieuwe offertes aan gaan vragen voor auto's die allemaal in de 20- of 25% bijtelling vallen. Punt is dat in de praktijk de door mij aangelverde auto ruim binnen de toegestane norm valt terwijl dezelfde auto met benzine motor (waar men alleen maar mee rekent) er ver buiten valt. Kan ik hier iets mee richting mijn werkgever?

Uw vraag is niet goed te volgen. U schrijft dat u een dieselauto moet rijden, maar uw werkgever u de norm c.q. het budget oplegt voor een benzineauto.

Het hangt van de gemaakte afspraken in uw arbeidsovereenkomst af in hoeverre uw werkgever vrij is te bepalen in welke type auto u mag rijden en wat uw budget daarvoor is. Als hierover niets vastligt heeft uw werkgever meer vrijheid een en ander te bepalen.

Als u goede argumenten heeft mag u van uw werkgever verwachten dat hij hier in elk geval welwillend naar kijkt. Hangt e.e.a. toevallig samen met een lagere fiscale bijtelling? Uw werkgever dient zich ook op grond van de wet immers als goed werkgever te gedragen. Ik kan mij voorstellen dat u van uw werkgever mag verwachten dat hij u een auto gunt met de voor u meest voordelige fiscale bijtelling.

Heeft u dit probleem al bij uw werkgever aangekaart en weet u al of uw werkgever hiertegen redelijke argumenten weet in te brengen? Misschien is uw werkgever bijvoorbeeld bereid uw fiscale nadeel te compenseren of u op andere wijze tegemoet te komen?

Beoordeel dit antwoord:


Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag