Stel vraag

Familie, Scheiden, Alimentatie

Zakelijk


Goede morgen
Ik wil graag van u weten of een advocaat de verplichting heeft om te onderzoeken of een persoon recht heeft op een advocaat van onvermogen alvorens zijn diensten aan te bieden voor een uurtarief van € 235,00 .
het betreft hier een echtscheiding procedure
Aangezien wij al meerdere jaren verlies draaien hopen wij er zonder schulden van af te komen.

Geachte heer, mevrouw,

Zij hebben deze plicht wel, zie: https://www.advocatenorde.nl/advocaten/juridische-databank/uitspraken/details/7592

Citaat: "1 Een advocaat heeft een actieve onderzoeksplicht met betrekking tot de mogelijkheid van gefinancierde rechtshulp van zijn cliënt. De enkele mededeling van de cliënt dat hij daarvoor niet in aanmerking komt, ontslaat de advocaat – gelet op het gecompliceerde systeem van gefinancierde rechtshulp – niet van die plicht. "

De advocaat die u in de arm neemt moet het wel aanbieden om gefinancierde rechtsbijstand te verlenen.

U kunt op de website van de Raad voor Rechtsbijstand kijken of u dan in aanmerking komt voor een toevoeging: http://rvr.org/nl/subhome_rz/rechtsbijstandverlener,Inkomensgrenzen.html

Beoordeel dit antwoord:

Reactie van de vraagsteller

ik dank u zeer voor deze beantwoording.Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag