Stel vraag

Wonen, Buren

Particulier


Goede middag, als een huurder wanbetaald kan ik dan als verhuurder het incassobureau overslaan en direct een dagvaarding laten aanvragen door een advocaat. Mad ook iemand anders dan een advocaat de dagvaarding aanvragen.?
En zijn advocaatkosten net zo makkelijk te verhalen als de incassokosten.?

Ja, u mag direct een advocaat inschakelen om nakoming van de huurovereenkomst en dus betaling van de huur te vragen. Om aanspraak te kunnen maken op proceskosten, verlangt de rechter echter in de regel wel dat u eerst een poging hebt ondernomen om buiten de rechter om uw vordering voldaan te krijgen, bijvoorbeeld door een (eventueel herhaalde) sommatiebrief. Slaat u die stap over, dan wijst de rechter uw vordering wel toe maar de wederpartij wordt dan soms niet in uw proceskosten veroordeeld omdat de zaak in of meer 'te vroeg' is gestart, zonder dat de huurder de gelegenheid had om door betaling alsnog een rechtszaak te voorkomen.

Bij huurzaken hebt u overigens geen advocaat nodig, een incassobureau mag ook (die kan ook namens u bij de kantonrechter procederen).

Beoordeel dit antwoord:

Geachte vraagsteller,

In principe bent u niet verplicht om een incassobureau in te schakelen. Een advocaat daarentegen zal ook eerst een sommatiebrief moeten versturen. Een advocaat zal eerst dienen na te gaan of er eventueel verweer wordt gevoerd. Misschien dat de huurder wel om een specifieke reden niet betaald. Het is uiteraard verstandiger om te gaan dagvaarden als duidelijk is of de huurder een bepaald verweer voert.

Als de huurder geen relevant verweer voert of helemaal niet reageert dan kan een gerechtelijke procedure worden gestart bij de kantonrechter. Hiervoor is geen advocaat nodig. U zou dit zelf kunnen doen of dit overlaten aan een jurist. In principe zou ik u niet willen adviseren om dit zelf te doen, maar u kunt eventueel wel een jurist in schakelen of toch een incassobureau inschakelen en daar goede heldere afspraken mee maken. Het heeft meestal geen zin om oeverloos te blijven corresponderen met een wanbetalende huurder tenzij er een groot geschil is. Bijvoorbeeld de huurder stelt dat er gebreken zijn.

Indien u een dergelijke procedure wint, kan de kantonrechter de huurder veroordelen in de proceskosten. Dit zal doorgaans gebeuren. Dit omvat het griffierecht (te betalen aan de rechtbank) de kosten van de deurwaarder (voor het betekenen van de dagvaarding) en de kosten voor juridische bijstand. Let wel, deze laatste post is forfaitair en is dus niet gebaseerd op de werkelijke kosten. U zou met een jurist of incassobureau hieromtrent afspraken kunnen maken, bijvoorbeeld op no cure no pay basis.

U dient zich wel te realiseren dat de kantonrechter uw vordering kan toewijzen, maar dat de huurder de spreekwoordelijke "kale kip" blijkt te zijn. Dat heeft u wel gewonnen, maar blijkt uw huurder geen (volledig) verhaal te bieden.

Heel veel succes met uw zaak.

Beoordeel dit antwoord:

Eerst sommeren tot betaling en een termijn stellen. Wordt dan niet betaald, dan kunt u zelf naar de rechter, ook zonder advocaat omdat dit een zaak is voor de kantonrechter.

Beoordeel dit antwoord:


Een kale kip valt niet te plukken maar uw grootste belang is misschien wel om de huurder uit de woning te krijgen zodat u een wel betalende huurder kunt zoeken. Vanaf 3 maanden achterstand is dat mogelijk. Desnoods met een kort geding (net zo duur als een bodemprocedure, maar wel veel sneller). U kunt voor hulp hierbij vrijblijvend rechtstreeks contact opnemen met een van de huurrechtjuristen hier, bijv. mij via de link ' direct contact' die u - als u heeft ingelogd - ziet bij dit antwoord.

Beoordeel dit antwoord:

Reactie van de vraagsteller

Dag monique Doomernik, verhuurinkomsten is een groot deel van mijn inkomen maar ik ben nog niet platzak. Is platzak geen vereiste om een kort geding te mogen voeren?


Reactie van de vraagsteller

Als ik een incassobureau inschakel en de huurder komt met argumenten van gebreken en dergelijke kan hij daarmee de zaak vertragen of zal hij zelf een proces moeten voeren? Als ik een advocaat neem dan kan hij in ieder geval wel vertragen zeker?


Reactie van de vraagsteller

Als ik een incassobureau inschakel en de huurder komt met argumenten van gebreken en dergelijke kan hij daarmee de zaak vertragen of zal hij zelf een proces moeten voeren? Als ik een advocaat neem dan kan hij in ieder geval wel vertragen zeker?


Reactie van de vraagsteller

Als ik een incassobureau inschakel en de huurder komt met argumenten van gebreken en dergelijke kan hij daarmee de zaak vertragen of zal hij zelf een proces moeten voeren? Als ik een advocaat neem dan kan hij in ieder geval wel vertragen zeker?


Reactie van de vraagsteller

Als ik een incassobureau inschakel en de huurder komt met argumenten van gebreken en dergelijke kan hij daarmee de zaak vertragen of zal hij zelf een proces moeten voeren? Als ik een advocaat neem dan kan hij in ieder geval wel vertragen zeker?


Reactie van de vraagsteller

Advocaatkosten en juristkosten zijn niet altijd volledig te verhalen op de wanbetalende huurder dus?


Nee, een andere vraag is of u in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand. Dat is afhankelijk van uw inkomen, maar ook dan hoeft u niet platzak te zijn. Wel verschilt de hoogte van de eigen bijdrage en is er een grens aan inkomen waarvoor nog een toevoeging wordt verleend

Beoordeel dit antwoord:

Als u een sommatie stuurt kunt u vervolgens dagvaarden, ongeacht de te ontvangen reactie. Als er een serieus weerwoord is, dan kan het wel zo zijn dat in de procedure meer tijd wordt besteed om dit na te gaan.

Beoordeel dit antwoord:

Inderdaad in Nederland krijgt u als u wint altijd maar een deel van uw kosten terug. In bijvoorbeeld Duitsland is dat anders geregeld. Redengeving is meestal dat het bevordert dat mensen zaken sneller schikken in plaats van "zomaar" te gaan procederen.

Beoordeel dit antwoord:

Reactie van de vraagsteller

Goede middag, heb een ingebreke brief gestuurd en de huurachterstand gegeven met een datum dat er betaalt moet zijn en anders kosten bijkomen. in een volgende somatie heb ik begrepen 2 weken in acht te moeten nemen en direct kosten in rekening mag brenegen. Welke kosten exact mag ik in rekening brenegen. Ik heb begrepen de proceskosten en juridische bijstandkosten en 3% rente als particulierzijnde maar kan ik nog meer kosten inrekening brengen. mag ik net als een incassobureau 15% over de eerste €2500,- in rekening brengen?


Incasso-kosten in verband met een door u zelf verzonden brief zullen niet worden geaccepteerd. Advieskosten terzake die u niet aantoont oiok niet. Voor zover wel aangetoond geldt rapport voorwerk. Als u googled vindt u dit wel.

Wel mag u wettelijke rente aanzeggen en in rekening brengen.

Beoordeel dit antwoord:

Voor buitengerechtelijke kosten geldt rapport Voor-Werk niet als de huurder na 1 juli jl. pas voor het eerst te laat betaald heeft. In dat geval geldt, als u buitengerechtelijke incassokosten hebt moeten maken, de volgende staffel:

* 15% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de eerste € 2500 van de vordering;
* 10% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de volgende € 2500 van de vordering;
* 5% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de volgende € 5000 van de vordering;
* 1% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de volgende € 190.000 van de vordering;
* 0,5% over het meerdere van de hoofdsom met een maximum van € 6775.

De vergoeding bedraagt altijd ten minste € 40.

Beoordeel dit antwoord:

Reactie van de vraagsteller

Beste Heer/Mevrouw, een opzegbrief heb ik 30 november aangetekend laten versturen door een koeriersbedrijf. In die brief heb ik niet aangegeven dat de huurder binnen 6 weken kan reageren hierop en ook de opzeg kan afwijzen.
Is deze brief geheel niet geldig nu en moet ik een nieuwe schrijven en gepost hebben voor 1 januarie en dan pas per 1 mei kunnen opzeggen.
(4 maanden opzeg want hij huurt langer dan een jaar). bedankt voor antwoord.U hoeft niet op te zeggen omdat u kunt ontbinden op basis van wanprestatie (de opzegbrief is overigens inderdaad niet correct en niet rechtsgeldig). U kunt voor hulp verder het beste vrijblijvend rechtstreeks contact opnemen met een van de huurrechtjuristen hier, bijv. via de link ' direct contact' die u - als u heeft ingelogd - ziet bij dit antwoord.

Beoordeel dit antwoord:

Ik sluit mij aan bij mevrouw Doomernik. Omdat huurders streng beschermd worden, bent u als verhuurder aan strenge formaliteiten gebonden. Daarom is het onverstandig om de zaak zelf te behandelen en af en toe via deze website met juristen te 'sparren'. Dingen gaan snel verkeerd, zoals de door u verzonden opzegbrief. Gelukkig is dat in dit geval niet dodelijk maar een andere misser kan dat wel zijn. Ik raad u dan ook aan de zaak vanaf heden door een jurist te laten begeleiden.

Beoordeel dit antwoord:

Als de betalingsachterstand groter is dan 3 maanden ligt het voor de hand ontruiming te vragen naast betaling - een collega wees al op die mogelijkheid. Ik heb daarmee in door mij gevoerde procedures goede ervaringen. In dat geval is het ter beperking van schade ook de moeite waard een advocaat in te schakelen. Kosten blijven een aandachtspunt. Zelf treed ik niet op op basis van een toevoeging (wel hanteer bij een beperkt inkomen en een beperkt financieel belang een verlaagd uurtarief).

Beoordeel dit antwoord:


Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag