Stel vraag

Zakelijk, Arbeid, Schade

Particulier


goede avond ik heb een vraag als een werkgever ontslag aanvraagt voor zes werknemers i.v.m weinig werk,wie bepaalt dan welke personen er ontslagen worden,de werkgever of het uwv.Als een werkgever werknemers wenst te ontslaan dan moet hij in beginsel een aanvraag indienen bij het UWV.
De werkgever geeft in de aanvraag aan welke personen -op basis van de wet- en regelgeving- in aanmerking komen voor ontslag. Het UWV beoordeelt dit en verleent wel of geen toestemming voor het ontslag.

De werkgever dient zo'n aanvraag meestal in met behulp van een jurist.

Indien ik u ergens mee van dienst kan zijn dan kunt u contact met mij opnemen middels de direct contact knop.


Beoordeel dit antwoord:

De werkgever mag aangeven wie hij wil ontslaan maar als hij meerdere medewerkers om bedrijfseconomische redenen wil ontslaan dan moet hilj het afspiegelingsbeginsel toepassen.
De werknemers die u wilt ontslaan verdeelt u in groepen met uitwisselbare functies. Uitwisselbare functies zijn banen die vergelijkbaar zijn wat betreft functie-inhoud, vereiste kennis, vaardigheden en competenties, en niveau en beloning. Het aantal werknemers binnen een groep uitwisselbare functies verdeelt u over 5 leeftijdscategorieën:

15 tot en met 24 jaar;
25 tot en met 34 jaar;
35 tot en met 44 jaar;
45 tot en met 54 jaar;
55 jaar en ouder.
Per leeftijdscategorie mag u de werknemer met het kortste dienstverband als eerste voor ontslag voordragen. UWV gaat er hierbij vanuit dat u rekening heeft gehouden met de ontslagvolgorde.
het afspiegelingsbeginsel hoeft niet te worden toegepast als:
- het bedrijf/de bedrijfsvestiging gaat sluiten;
- er een unieke functie komt te vervallen. Dat is een functie die slechts door één werknemer wordt ingevuld;
- er een categorie uitwisselbare functies in zijn geheel komt te vervallen.

Beoordeel dit antwoord:


Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag